No edit permissions for Polish

TEKST 33

yathā sarva-gataṁ saukṣmyād
ākāśaṁ nopalipyate
sarvatrāvasthito dehe
tathātmā nopalipyate

yathā – jak; sarva-gatam – wszechprzenikająca; saukṣmyāt – dzięki swojej subtelności; ākāśam – niebo; na – nigdy; upalipyate – miesza się; sarvatra – wszędzie; avasthitaḥ – usytuowany; dehe – w ciele; tathā – tak; ātmā – dusza; na – nigdy; upalipyate – miesza się.


Niebo, dzięki swojej subtelnej naturze, nie miesza się z niczym, mimo iż przenika wszystko. Podobnie, dusza usytuowana w wizji Brahmana nie wiąże się z ciałem, chociaż przebywa wewnątrz tego ciała.


ZNACZENIE:
 
Powietrze przenika wodę, błoto, łajno i wszystko inne, jednakże nie miesza się z niczym. Podobnie, żywa istota, mimo iż przebywa w różnych ciałach, to dzięki swojej subtelnej naturze nigdy nie wiąże się z nimi. Dlatego nie można zobaczyć oczami materialnymi, w jaki sposób żywa istota przebywa w ciele i w jaki sposób opuszcza to ciało po jego unicestwieniu. Żaden naukowiec nie jest w stanie tego stwierdzić.

« Previous Next »