No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 1

śrī-bhagavān uvāca
bhūya eva mahā-bāho
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
yat te ’haṁ prīyamāṇāya
vakṣyāmi hita-kāmyayā

śrī-bhagavān uvāca – Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol; bhūyaḥ – opäť; eva – zaiste; mahā-bāho – ó, bojovník mocných paží; śṛṇu – čuj len; me – Moje,paramam – najvyššie; vacaḥ – poučenie; yat – to, čo; te – tebe; aham – Ja; prīyamāṇāya – Mi drahý; vakṣyāmi – hovorím; hita-kāmyayā – pre tvoj prospech.

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť riekol: „Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, počúvaj ďalej Moje slová. Si Môj drahý priateľ, a preto ti k tvojmu prospechu zverím ešte úplnejšie poznanie, než to, ktoré som ti doposiaľ vysvetlil.

Parāśara Muni vysvetľuje slovo Bhagavān takto: „Kto má všetky vznešené vlastnosti — kto je najsilnejší, najslávnejší, najbohatší, najučenejší, najkrajší a dokáže si najviac odriekať, je Bhagavān, Najvyššia Božská Osobnosť. Keď bol Kṛṣṇa na Zemi, vyjavil všetkých týchto šesť vlastností. Preto všetci mudrci, ako napríklad Parāśara Muni, prijali Kṛṣṇu za Najvyššiu Božskú Osobnosť. A teraz zvestuje Kṛṣṇa Arjunovi dôverné poznanie o Svojej vznešenosti a o Svojich činnostiach. Na začiatku siedmej kapitoly Kṛṣṇa vysvetlil Svoje rozmanité energie a ich vplyv. V tejto kapitole poúča Arjunu o Svojich vznešených atribútoch. V predchádzajúcej kapitole jasne vysvetlil Svoje rozmanité energie, aby dal základ k oddanosti s pevným presvedčením. V tejto kapitole znovu objasní Svoje rôzne podoby a vlastnosti.

Čím viac človek načúva o Najvyššom Bohu, tým viac je odhodlaný oddane Mu slúžiť. Mali by sme o Ňom načúvať iba v spoločnosti oddaných, pretože tým sa obohatí naša oddaná služba. Iba tí, ktorý sa skutočne usilujú o vedomie Kṛṣṇu, sa môžu zúčastniť prednášok a rozhovorov v spoločnosti oddaných. Ostatní sa týchto prednášok zúčastniť nemôžu. Kṛṣṇa Arjunovi jasne hovorí, že má prístup k tomuto učeniu, pretože je Jeho milý priateľ, a že toto učenie mu bude veľmi osožné.

« Previous Next »