No edit permissions for Lithuanian

TEXT 1

śrī-bhagavān uvāca
bhūya eva mahā-bāho
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
yat te ’haṁ prīyamāṇāya
vakṣyāmi hita-kāmyayā

śrī-bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; bhūyaḥ — vėl; eva — tikrai; mahā-bāho — o tvirtaranki; śṛṇu — išgirsk; me — Mano; paramam — aukščiausią; vacaḥ — pamokymą; yat — tą, kurį; te — tau; aham — Aš; prīyamāṇāya — laikydamas tave brangiu Sau; vakṣyāmi — sakau; hita- kāmyayā — tavo labui.

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Vėl klausyk, o tvirtaranki Arjuna. Esi Mano brangus draugas, todėl toliau kalbėsiu tavo labui ir suteiksiu tau žinias, dar vertingesnes, negu lig šiolei bylojau.

KOMENTARAS: Žodį „Bhagavān“ Parāśara Munis aiškina taip: Bhagavānas arba Aukščiausiasis Dievo Asmuo – tai tas, kuris valdo šešias vertenybes: absoliučią jėgą, šlovę, turtus, žinojimą, grožį ir atsižadėjimą. Gyvendamas žemėje, Kṛṣṇa pademonstravo visas šias vertenybes, todėl tokie didieji išminčiai, kaip Parāśara Munis, laikė Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Dabar Kṛṣṇa atskleidžia Arjunai dar slaptingesnes žinias, pasakoja apie Savo turtus ir darbus. Jau nuo septinto skyriaus Viešpats aptaria įvairias Savo energijas ir aiškina, kaip jos veikia. O šiame skyriuje Jis pasakoja Arjunai apie ypatingas Savo vertenybes. Ankstesniame skyriuje Viešpats apibūdino Savo energijas tam, kad pasiaukojimui padėtų tvirtą tikėjimo pagrindą. Vėlgi šiame skyriuje Jis pasakoja Arjunai apie Savo apraiškas ir vertenybes.

Kuo daugiau išgirstama apie Aukščiausiąjį Dievą, tuo tvirtesne tampa pasiaukojimo tarnystė. Reikia nuolat klausyti pasakojimų apie Viešpatį bhaktų draugijoje, ir tai padės vis geriau Jam tarnauti. Tačiau pokalbiai bhaktų draugijoje mezgasi tik tarp tokių žmonių, kurie iš tiesų nori puoselėti Kṛṣṇos sąmonę, kiti dalyvauti tokiuose pokalbiuose negali. Viešpats pareiškia Arjunai, jog dabar kalbama jo labui, kadangi Arjuna Jam labai brangus.

« Previous Next »