No edit permissions for Čeština

TEXT 1

śrī-bhagavān uvāca
bhūya eva mahā-bāho
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
yat te ’haṁ prīyamāṇāya
vakṣyāmi hita-kāmyayā

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; bhūyaḥ — dále; eva — jistě; mahā-bāho — ó muži mocných paží; śṛṇu — poslouchej; me — Mé; paramam — nejvyšší; vacaḥ — ponaučení; yat — to, které; te — tobě; aham — Já; prīyamāṇāya — považující tě za drahého; vakṣyāmi — říkám; hita-kāmyayā — ve tvůj prospěch.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó Arjuno, válečníku mocných paží, poslouchej dále. Jelikož jsi Můj drahý přítel, ve tvůj prospěch ti nyní sdělím ještě důvěrnější poznání, než které jsem doposud vyložil.

Parāśara Muni vysvětluje význam slova Bhagavān takto: Ten, kdo v plné míře vlastní bohatství šesti druhů — veškerou sílu, slávu, jmění, poznání, krásu a odříkání — je Bhagavān neboli Osobnost Božství, Nejvyšší Pán. Když byl Kṛṣṇa na Zemi, projevil všech šest aspektů bohatství; proto všichni velcí mudrci jako Parāśara Muni uznali, že je Nejvyšší Osobností Božství. Nyní Kṛṣṇa zasvěcuje Arjunu do důvěrnějšího poznání, které se týká Jeho bohatství a činností. Počínaje sedmou kapitolou dosud popsal své různé energie a jejich působení a teď Arjunovi popíše konkrétní podoby svého bohatství. V předchozí kapitole jasně charakterizoval své různé energie, aby nastolil oddanost založenou na pevném přesvědčení. Nyní dále líčí Arjunovi své projevy a bohatství různých druhů.

Čím více živá bytost poslouchá o Nejvyšším, tím více se utvrzuje v oddané službě. Všichni by měli neustále naslouchat o Pánu ve společnosti oddaných; to pozvedne jejich oddanou službu na vyšší úroveň. K rozhovorům ve společnosti oddaných mají přístup jedině ti, kdo skutečně touží být si vědomi Kṛṣṇy. Pán jasně říká Arjunovi, že takový rozhovor probíhá v jeho prospěch díky tomu, že je Mu Arjuna velmi drahý.

« Previous Next »