No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 1

шрӣ-бхагавн увча
бхӯя ева мах-бхо
шу ме парама вача
ят те 'ха прӣямя
вакш̣я̄ми хита-кмяя̄

шрӣ-бхагавн увча – Бог, Върховната Личност каза; бхӯя – отново; ева – несъмнено; мах-бхо – о, силноръки; шу – просто чуй; ме – моята; парамам – върховна; вача – наставление; ят – това, което; те – на теб; ахам – Аз; прӣямя – понеже си ми скъп; вакш̣я̄ми – казвам; хита-кмяя̄ – за твоя полза.

Върховната Божествена Личност каза: Чуй ме отново, о, силноръки Арджуна. Понеже си мой скъп приятел, за твое добро ще продължа да говоря и ще ти дам знание, по-добро от това, което вече обясних.

Паршара Муни дава следното обяснение на думата бхагавн: личност, която притежава в пълна степен шестте съвършенства – сила, слава, богатство, знание, красота и отречение – е Бхагавн, т.е. Бог, Върховната Личност. Когато пребивавал на тази Земя, Кш̣а проявил всичките шест съвършенства. Затова велики мъдреци като Паршара Муни са приели Кш̣а за Върховната Божествена Личност. Сега Кш̣а разкрива на Арджуна още по-поверителното знание за своите съвършенства и дейности. В предишните глави, като се започне от седма глава, Бог вече обясни различните си енергии и начина им на действие. В тази глава Той разяснява на Арджуна конкретните си съвършенства. В предишната глава Кш̣а обясни различните си енергии, за да укрепи вярата и предаността. Сега Той отново говори на Арджуна за своите проявления и разнообразно могъщество.

Колкото повече слушаме за Върховния Бог, толкова по-съсредоточено е преданото ни служене. За Бога трябва да се слуша в общество на предани. Това усъвършенства служенето. Такива разговори се водят само между предани, наистина желаещи да бъдат в Кш̣а съзнание. Други не могат да участват в тях. Господ ясно казва, че Арджуна му е много скъп и Той ще проведе този разговор за негово добро.

« Previous Next »