No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 18

vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me ’mṛtam

vistareṇa — podrobne; ātmanaḥ — Ty; yogam — mystická sila; vibhūtim — vznešený atribút; ca — aj; jana-ardana — ó, hubiteľ ateistov; bhūyaḥ — opäť; kathaya — popísať; tṛptiḥ — uspokojenie; hi — zaiste; śṛṇvataḥ — načúvanie; na asti — niet ničoho; me — môj; amṛtam — nektár.

Ó Janārdana, prosím, porozprávaj mi ešte raz podrobne o mystickej sile Tvojich vznešených vlastností. Nikdy nie som nasýtený počúvaním Tvojich lahodných slov.“

Podobné slová predniesli ṛṣiovia v Naimiṣāraṇyi, vedení Śaunakou, keď Sūtovi Gosvāmīmu riekli:

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

„Nikdy sa nikomu nemôže zunovať načúvanie transcendentálnych príbehov o Kṛṣṇových zábavách. Tí, ktorí vstúpili do transcendentálneho vzťahu s Kṛṣṇom, velebeným prekrásnymi modlitbami, sa neustále tešia z každého rozprávania o zábavách Pána.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19.). Preto má Arjuna záujem načúvať o Kṛṣṇovi a obzvlášť o tom, ako zostáva všadeprítomným Najvyšším Pánom.

Čo sa týka slova amṛtam (nektár), každé rozprávanie, každý príbeh o Kṛṣṇovi, je ako nektár. Tento nektár môžeme ochutnať praktickou realizáciou. Moderné príbehy, romány a poviedky sa od Kṛṣṇových transcendentálnych zábav líšia tým, že svetské romány sa človeku zunujú, zatiaľ čo príbehy o Kṛṣṇovi ho nikdy neunavia. Je tomu tak preto, že dejiny vesmíru sú plné zábav Božích inkarnácií. Tieto opisy zábav Božích inkarnácií, popísaných v Purānach — historických záznamoch, zostávajú navždy svieže, napriek ich opakovanému čítaniu.

« Previous Next »