No edit permissions for Polish

TEKST 18

vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me ’mṛtam

vistareṇa – w szczegółach; ātmanaḥ – Twoje; yogam – moc mistyczna; vibhūtim – bogactwa; ca – również; jana-ardana – O zabójco ateistów; bhūyaḥ – ponownie; kathaya – opisz; tṛptiḥ – zadowolenie; hi – z pewnością; śṛṇvataḥ – słuchając; na asti – nie ma; me – mój; amṛtam – nektar.


O Janārdano, opowiedz mi raz jeszcze, dokładnie, o mistycznej mocy Swoich bogactw. Mogę niestrudzenie słuchać o Tobie, gdyż im więcej słucham, tym bardziej jestem spragniony – ambrozji podobnych – słów Twoich.


ZNACZENIE:
 
Podobne zdania zostały wypowiedziane do Sūty Gosvāmīego przez ṛṣich z Naimiṣāraṇya, którym przewodził Śaunaka. Oto te zdania:

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade


„Nawet bezustannie słuchając o transcendentalnych rozrywkach Kṛṣṇy, wysławianego przez wyborne modlitwy, nigdy nie można nasycić się nimi. Ci, którzy weszli w transcendentalny związek z Kṛṣṇą, na każdym kroku rozkoszują się opisami rozrywek Pana”. (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19) Dlatego Arjuna pragnie słuchać o Kṛṣṇie, szczególnie o tym, w jaki sposób jest On wszechprzenikającym Najwyższym Panem.


Każde opowiadanie czy zdanie dotyczące Kṛṣṇy podobne jest nektorowi amṛtam. Nektaru tego można skosztować przez praktyczne doświadczenie. Współczesne opowiadania, wymysły, historyjki, różne są od transcendentalnych opisów rozrywek Pana. Różnica polega na tym, że słuchanie takich opowiadań prowadzi do zmęczenia i przesytu, ale nigdy nie można się zmęczyć słuchaniem o Kṛṣṇie. Jest tak dlatego, że historia całego wszechświata pełna jest odnośników do rozrywek inkarnacji Boga. Na przykład Purāṇy są opowiadaniami z wieków przeszłych, które relacjonują rozrywki różnych inkarnacji Pana. W ten sposób tematy te pozostają zawsze świeże, mimo wielokrotnego czytania.

« Previous Next »