No edit permissions for Croatian

STIH 18

vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me ’mṛtam


vistareṇa – potanko; ātmanaḥ – Tvog; yogam – mističnu moć; vibhūtim – obilja; ca – također; jana-ardana – o ubojico ateista; bhūyaḥ – ponovno; kathaya – opiši; tṛptiḥ – zadovoljstvo; hi – zacijelo; śṛṇvataḥ – slušajući; na asti – ne prestaje; me – moje; amṛtam – nektar.


O Janārdana, molim Te ponovno, potanko opiši mističnu moć Svoga obilja. Nikada se ne mogu zasititi slušanja o Tebi, jer što više slušam, to više želim kušati nektar Tvojih riječi.


SMISAO: Ṛṣiji iz Naimiṣāraṇye predvođeni Śaunakom obratili su se Sūti Gosvāmīju sličnim riječima:

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade


„Onaj tko sluša o transcendentalnim zabavama Kṛṣṇe, koji se slavi prekrasnim molitvama, nikada se ne može zasititi, čak ni ako ih neprestano sluša. Osobe koje su uspostavile transcendentalan odnos s Kṛṣṇom na svakom koraku uživaju u opisima Gospodinovih zabava." (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19) Arjuna stoga želi slušati o Kṛṣṇi, osobito o Njegovu postojanju u obliku sveprožimajućega Svevišnjega Gospodina.


Što se tiče amṛte, nektara, svaka je priča ili izjava o Kṛṣṇi nektarska. Taj se nektar može kušati osobnim iskustvom. Suvremene izmišljene ili povijesne priče razlikuju se od Gospodinovih transcendentalnih zabava jer slušanje o njima zamara, dok slušanje o Kṛṣṇi nikada ne zamara. Samo je zbog toga povijest čitavog svemira puna opisa zabava inkarnacija Boga. Purāṇe su povijesna djela o prošlim vremenima, koja opisuju zabave Gospodinovih različitih inkarnacija. Na taj način, unatoč uzastopnu čitanju, ostaju vječno svježe.

« Previous Next »