No edit permissions for Slovenian

VERZ 18

vistareṇātmano yogaṁ
vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi
śṛṇvato nāsti me ’mṛtam


vistareṇa – podrobno; ātmanaḥ – Tvojo; yogam – mistično moč; vibhūtim – pojavne oblike; ca – tudi; jana-ardana – o ubijalec ateistov; bhūyaḥ – znova; kathaya – opiši; tṛptiḥ – zadovoljstvo; hi – vsekakor; śṛṇvataḥ – ko poslušam; na asti – ni; me – moje; amṛtam – nektar.


O Janārdana, znova Te prosim, da mi podrobno opišeš mistično moč Svojih pojavnih oblik. Nikoli se ne zasitim poslušanja o Tebi, kajti bolj ko poslušam, bolj si želim okušati nektar Tvojih besed.


Ṛṣiji iz Naimiṣāraṇye s Śaunako na čelu so se obrnili na Sūto Gosvāmīja s podobnimi besedami:

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade


„Kdor posluša pripovedi o transcendentalnih zabavah Kṛṣṇe, katerega slavijo čudovite molitve, se nikdar ne zasiti, četudi posluša neprestano. Tisti, ki so vzpostavili transcendentalen odnos s Kṛṣṇo, na vsakem koraku uživajo v opisih Gospodovih zabav.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19) Arjuna bi torej rad poslušal o Kṛṣṇi in predvsem o tem, kako je Kṛṣṇa vseprežemajoči Vsevišnji Gospod.


Vsaka pripoved ali izjava o Kṛṣṇi je kakor amṛtam, nektar. Ta nektar lahko okusi vsakdo. Posvetnih zgodb, romanov in pripovedi se naveličamo, pripovedi o transcendentalnih zabavah Gospoda Kṛṣṇe pa so drugačne, saj jih lahko poslušamo neprenehoma. Zato so spisi, ki opisujejo zgodovino univerzuma, polni zgodb o zabavah Gospodovih inkarnacij. Purāṇe, zgodovinske pripovedi o preteklih dobah, govorijo o zabavah raznih Gospodovih inkarnacij, zato so zmeraj sveže, tudi če jih beremo znova in znova.

« Previous Next »