No edit permissions for Slovenian

VERZ 17

teṣāṁ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyartham
ahaṁ sa ca mama priyaḥ


teṣām – izmed njih; jñānī – kdor ima popolno znanje; nitya-yuktaḥ – vselej dejaven; eka – samo; bhaktiḥ – v vdanem služenju; viśiṣyate – posebej izstopa; priyaḥ – zelo pri srcu; hi – vsekakor; jñāninaḥ – tistemu, ki ima znanje; atyartham – zelo; aham – Jaz; saḥ – on; ca – tudi; mama – Meni; priyaḥ – pri srcu.


Najboljši izmed njih je tisti, ki ima popolno znanje in Mi zmeraj služi s čisto vdanostjo, kajti takemu bhakti sem zelo pri srcu in tudi on je pri srcu Meni.


Ko se nesrečni, vedoželjni, obubožani in iskalci najvišjega znanja očistijo vseh materialnih želja, lahko postanejo čisti bhakte. Tisti med njimi, ki imajo znanje o Absolutni Resnici in so brez sleherne materialne želje, resnično postanejo Gospodovi čisti bhakte. Izmed omenjenih štirih vrst bhakt je po Gospodovih besedah najboljši tisti, ki ima popolno znanje in Mu obenem vdano služi. Kdor išče znanje, spozna, da se razlikuje od materialnega telesa, ko še bolj napreduje, pa spozna brezosebni Brahman in Paramātmo. Ko se povsem očisti, razume, da je po naravi Gospodov večni služabnik. V družbi čistih bhakt se očistijo ljudje vseh štirih vrst: vedoželjni, nesrečni, tisti, ki bi si radi materialno opomogli, in tisti, ki imajo znanje. Izmed začetnikov pa je Vsevišnjemu Gospodu posebej pri srcu človek, ki ima popolno znanje o Njem in Mu obenem vdano služi. Kdor ima čisto znanje o transcendentalni naravi Vsevišnje Božanske Osebnosti, je pri vdanem služenju zaščiten, tako da se ga nečist vpliv materialne narave ne more dotakniti.

« Previous Next »