No edit permissions for Croatian

STIH 17

teṣāṁ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyartham
ahaṁ sa ca mama priyaḥ


teṣām – od njih; jñānī – onaj tko ima potpuno znanje; nitya-yuktaḥ – uvijek zaokupljen; eka – samo; bhaktiḥ – predanim služenjem; viśiṣyate – poseban je; priyaḥ – vrlo drag; hi – zacijelo; jñāninaḥ – osobi koja ima znanje; atyartham – vrlo; aham – Ja sam; saḥ – ona; ca – također; mama – Meni; priyaḥ – draga.


Najbolji je od njih onaj tko ima potpuno znanje i tko je uvijek zaokupljen čistim predanim služenjem, jer sam mu Ja veoma drag i on je drag Meni.


SMISAO: Kada se oslobode sve okaljanosti materijalnim željama, nesretni, znatiželjni, siromašni i tragatelji za najvišim znanjem mogu postati čisti bhakte. No onaj tko je spoznao Apsolutnu Istinu i tko je oslobođen svih materijalnih želja postaje Gospodinov čisti bhakta. Gospodin kaže da je od četiri vrste ljudi najbolji bhakta koji ima potpuno znanje i koji u isto vrijeme predano služi. U potrazi za znanjem osoba spoznaje da se njezino jastvo razlikuje od materijalnog tijela i daljnjim napretkom spoznaje neosobni Brahman i Paramātmu. Kada se potpuno pročisti, spoznaje da je po svom prirodnom položaju vječni sluga Boga. Tako, družeći se s čistim bhaktom, znatiželjni, nesretni, oni koji žele poboljšati materijalno stanje i oni koji imaju znanje i sami postaju čisti. Ali u pripremnu stadiju onaj tko posjeduje potpuno znanje o Svevišnjem Gospodinu i u isto vrijeme predano služi vrlo je drag Gospodinu. Onaj tko je utemeljen u čistu znanju o transcendentalnoj prirodi Svevišnje Božanske Osobe tako je zaštićen u predanom služenju da ga materijalne nečistoće ne mogu dodirnuti.

« Previous Next »