No edit permissions for Slovenian

VERZ 18

udārāḥ sarva evaite
jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā
mām evānuttamāṁ gatim


udārāḥ – vzvišeni; sarve – vsi; eva – vsekakor; ete – oni; jñānī – kdor ima znanje; tu – toda; ātmā eva – prav kakor Jaz; me – Moje; matam – mnenje; āsthitaḥ – je; saḥ – on; hi – vsekakor; yukta-ātmā – ki vdano služi; mām – Mene; eva – vsekakor; anuttamām – najvišji; gatim – cilj.


Vsi ti bhakte so nedvomno vzvišene duše, tistega pa, ki ima znanje o Meni, imam za Sebi enakega. Ker Mi služi s transcendentalno ljubeznijo, bo zagotovo dosegel Mene, najvišji in najpopolnejši cilj.


Ne bi smeli misliti, da bhakte s skromnejšim znanjem Gospodu niso pri srcu. Gospod pravi, da so vsi vzvišene duše, kajti vsakdo, kdor se s kakršnim koli namenom obrne na Gospoda, je mahātmā ali velika duša. Gospod sprejme tudi tiste, ki bi radi v zameno za vdano služenje materialno korist, kajti med njimi in Gospodom obstaja izmenjava naklonjenosti. Taki ljudje iz naklonjenosti prosijo Gospoda za materialno korist, in ko jo dobijo, so tako srečni, da tudi napredujejo v vdanem služenju. Bhakta, ki ima popolno znanje, pa je Gospodu posebej pri srcu, saj je njegov edini cilj z ljubeznijo in vdanostjo služiti Vsevišnjemu Gospodu. Tak bhakta ne more preživeti niti trenutka, ne da bi bil povezan z Vsevišnjim Gospodom oziroma ne da bi Mu služil. Vsevišnji Gospod ima prav tako zelo rad Svojega bhakto in se ne more ločiti od njega.


Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) Gospod pravi:

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api


Bhakte so zmeraj v Mojem srcu, Jaz pa sem zmeraj v srcih bhakt. Bhakta misli samo Name in tudi Jaz ne morem pozabiti bhakte. Odnos med čistimi bhaktami in Menoj je zelo zaupen. Čisti bhakte s popolnim znanjem so vselej v stiku z duhovno energijo, zato so Mi zelo pri srcu.“

« Previous Next »