No edit permissions for Slovenian

VERZ 7

mattaḥ parataraṁ nānyat
kiñcid asti dhanañ-jaya
mayi sarvam idaṁ protaṁ
sūtre maṇi-gaṇā iva


mattaḥ – od Mene; para-taram – višje; na – ne; anyat kiñcit – nič drugega; asti – je; dhanañjaya – o osvojitelj bogastva; mayi – v Meni; sarvam – vse, kar obstaja; idam – kar vidimo; protam – je nanizano; sūtre – na vrvici; maṇi-gaṇāḥ – biseri; iva – kakor.


O osvojitelj bogastva, ni resnice, višje od Mene. Vse počiva na Meni, kakor biseri na vrvici, na katero so nanizani.


Mnenja o tem, ali je Vrhovna Absolutna Resnica osebna ali brezosebna, so različna. Bhagavad-gītā na več mestih govori o tem, da je Absolutna Resnica Božanska Osebnost, Śrī Kṛṣṇa. Ta verz še posebej poudarja, da je Absolutna Resnica oseba. Brahma-saṁhitā prav tako zatrjuje, da je Vrhovna Absolutna Resnica Božanska Osebnost: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Vrhovna Absolutna Resnica, Božanska Osebnost, je Gospod Kṛṣṇa, ki je prvobitni Gospod in vir zadovoljstva, Govinda. Njegovo telo je večno, polno blaženosti in vednosti. Ta avtoritativna sveta spisa razpršujeta vse dvome o tem, da je Absolutna Resnica Vrhovna Oseba, vzrok vseh vzrokov. Impersonalisti se s tem ne strinjajo in svoje prepričanje utemeljujejo z izjavo iz Śvetāśvatara Upaniṣade (3.10): tato yad uttarataraṁ tad arūpam anāmayam / ya etad vidur amṛtās te bhavanti athetare duḥkham evāpiyanti – „V materialnem svetu je Brahmā, prvo živo bitje v univerzumu, najvišji med polbogovi, ljudmi in živalmi. Nad njim pa je Transcendenca, ki nima materialnega telesa in ni podložna vplivu materialne energije. Kdor Jo spozna, tudi sam postane transcendentalen, kdor Je ne spozna, pa trpi v materialnem svetu.“


Impersonalisti pripisujejo poseben pomen besedi arūpam. Toda arūpam ne pomeni „brezoseben“, temveč označuje transcendentalno telo, ki je večno ter polno blaženosti in vednosti, kot je opisano v prej navedenem odlomku iz Brahma-saṁhite. To potrjujejo tudi drugi verzi Śvetāśvatara Upaniṣade (3.8–9):

vedāham etaṁ puruṣaṁ mahāntam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt
tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya

yasmāt paraṁ nāparam asti kiñcid
yasmān nāṇīyo no jyāyo ’sti kiñcit
vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas
tenedaṁ pūrṇaṁ puruṣeṇa sarvam


„Poznam Gospoda, Vsevišnjo Božansko Osebnost, ki je onstran materialnih pojmovanj, rojenih iz teme. Samo tisti, ki Ga pozna, se lahko reši okov rojstva in smrti. Poznavanje Vrhovne Osebe je edina pot do osvoboditve.


Ni resnice, višje od Vrhovne Osebe, kajti Gospod je nad vsem. Manjši je od najmanjšega in večji od največjega. Kakor molčeče drevo je in razsvetljuje transcendentalno nebo. Kakor drevo širi korenine, tako Gospod širi Svoje brezmejne energije.“


Iz teh verzov lahko zaključimo, da je Vrhovna Absolutna Resnica Vsevišnja Božanska Osebnost, ki s Svojimi številnimi materialnimi in duhovnimi energijami prežema vse.

« Previous Next »