No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 7

матта паратара ннят
кичид асти дхана-джая
майи сарвам ида прота
сӯтре маи-га ива

матта – отвъд мен; пара-тарам – по-висше; на – не; анят кичит – нищо друго; асти – има; дханам-джая – о, завоевателю на богатства; майи – в мен; сарвам – всичко съществуващо; идам – което виждаме; протам – е нанизано; сӯтре – на конец; маи-га – перли; ива – като.

О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от мен. Всичко се крепи на мен – като перли, нанизани на конец.

Обикновено се спори дали Върховната Абсолютна Истина е личностна, или безличностна. В Бхагавад-гӣт нееднократно се потвърждава, че Абсолютната Истина е Божествената Личност, Шрӣ Кш̣а. В този стих се подчертава, че Абсолютната Истина е личност. Божествената Личност, като Върховна Абсолютна Истина, утвърждава и Брахма сахит: ӣшвара парама кш̣а сач-чид-нанда-виграха; Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност, е Бог Кш̣а, предвечният Господ, изворът на цялото наслаждение, Говинда, вечната форма на пълно блаженство и знание. Тези авторитетни източници не оставят съмнение, че Абсолютната Истина е Върховната Личност, причината на всички причини. Имперсоналистите обаче се аргументират, позовавайки се на ведическото твърдение в Шветшватара Упаниш̣ад (3.10): тато яд уттара-тара тад арӯпам анмаям / я етад видур амтс те бхаванти атхетаре дукхам евпиянти. „В материалния свят Брахм, първото живо същество във Вселената, е приеман за най-висш сред полубоговете, човешките същества и животните. Но отвъд Брахм е Трансценденталността; тя няма материална форма и е свободна от всички материални замърсявания. Този, който я опознае, също става трансцендентален, а които не я познават, страдат в материалния свят“.

Имперсоналистите придават особено значение на думата арӯпам. Но тази дума не значи „безличностно“. Тя обозначава трансценденталната форма на вечност, блаженство и знание, описана в цитирания по-горе стих от Брахма сахит. Други стихове от Шветшватара Упаниш̣ад (3.8 – 9) също потвърждават това:

ведхам ета пуруш̣а махнтам
дитя-вара тамаса парастт
там ева видвти мтюм ети
ння пантх видяте 'яня

ясмт пара нпарам асти кичид
ясмн нӣйо но джя̄йо 'сти кичит
вкш̣а ива стабдхо диви тиш̣хатй екас
тенеда пӯра пуруш̣еа сарвам

„Познавам Бога, Върховната Личност, който е трансцендентален спрямо всички материални концепции, породени от невежество. Само онзи, който го познава, може да разчупи оковите на раждането и смъртта. Друг начин за освобождение освен знанието за Върховната Личност не съществува.

Няма истина, превъзхождаща Върховния Бог, защото Той е най-висшият. Той е по-малък от най-малкото и по-голям от най-голямото. Той е непоклатим, подобно на безмълвно дърво, озарявайки трансценденталното небе. И както дървото простира корените си, така Той разгръща необятните си енергии“.

От тези стихове става ясно, че Върховната Абсолютна Истина е Бог, Върховната Личност, който е всепроникващ чрез многобройните си материални и духовни енергии.

« Previous Next »