No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 10

теш̣ сатата-юктн
бхаджат прӣти-пӯрвакам
дадми буддхи-йога та
йена мм упая̄нти те

теш̣м – на тях; сатата-юктнм – винаги заети; бхаджатм – служейки предано; прӣти-пӯрвакам – в любовен екстаз; дадми – Аз давам; буддхи-йогам – истинска интелигентност; там – това; йена – с което; мм – при мен; упая̄нти – идват; те – те.

На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на буддхи йога. Сега се обяснява буддхи йога. Сама по себе си буддхи йога е дейност в Кш̣а съзнание; тя е израз на най-висша интелигентност. Буддхи означава „интелигентност“, а йога означава „мистични дейности“ или „мистично издигане“. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на предано служене в Кш̣а съзнание, дейността му се нарича буддхи йога. С други думи, буддхи йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кш̣а. Хората не знаят това; ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кш̣а, и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел.

Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кш̣а, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кш̣а, той действа в гя̄на йога. Но когато знае целта и се стреми към Кш̣а, в Кш̣а съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, тоест буддхи йога, съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота.

Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кш̣а отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кш̣а съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа за Кш̣а и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне.

« Previous Next »