No edit permissions for Polish

TEKST 10

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

teṣām – im; satata-yuktānām – zawsze zaangażowani; bhajatām – w służbie oddania; prīti-pūrvakam – w miłosnym uniesieniu; dadāmi – daję; buddhi-yogam – prawdziwą inteligencję; tam – ta; yena – przez którą; mām – do Mnie; upayānti – przyjdą; te – oni.


Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.


ZNACZENIE:
 
Bardzo znaczące w tym wersecie jest słowo buddhi-yogam. Możemy sobie przypomnieć, że w Rozdziale Drugim – Pan instruując Arjunę – powiedział, że przekazał mu wiele rzeczy, i że naucza go sposobem buddhi-yogi. Teraz wytłumaczono, co to jest buddhi-yoga. Sama buddhi-yoga jest działaniem w świadomości Kṛṣṇy i to jest najwyższą inteligencją. Buddhi oznacza inteligencję, a yoga oznacza czynności mistyczne albo rozwój mistyczny. Kiedy ktoś próbuje wrócić do domu, z powrotem do Boga, i w pełnej świadomości Kṛṣṇy zaczyna pełnić służbę oddania, wtedy jego działanie nazywane jest buddhi-yogą. Innymi słowy, buddhi-yoga jest procesem, dzięki któremu można wydostać się z sideł tego materialnego świata. Ostatecznym celem postępu jest Kṛṣṇa. Ludzie nie wiedzą o tym; dlatego tak ważne jest obcowanie z wielbicielami i bona fide mistrzem duchowym. Należy wiedzieć, iż celem jest Kṛṣṇa, i kiedy cel ten zostaje wyznaczony, wtedy ścieżka powoli, ale progresywnie, jest pokonywana i ostateczny cel zostaje osiągnięty.


Kto zna cel życia, ale przywiązany jest do owoców swoich czynów, ten działa w karma-yodze. Kiedy wie, iż celem jest Kṛṣṇa, ale znajduje przyjemność w spekulacjach umysłowych, zamierzając w ten sposób poznać Kṛṣṇę, działa w jñāna-yodze. A jeśli zna cel i szuka Kṛṣṇy całkowicie w świadomości Kṛṣṇy, poprzez służbę oddania, działa wtedy w bhakti-yodze, czyli buddhi-yodze, która jest yogą kompletną. Ta kompletna yoga jest najwyższą doskonałością życia.


Ktoś może mieć bona fide mistrza duchowego i być związany z organizacją duchową, lecz jeśli nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp, wtedy Kṛṣṇa udziela mu instrukcji od wewnątrz, tak aby ostatecznie mógł on bez trudu Go osiągnąć. Wymaganą kwalifikacją jest ciągłe zaangażowanie w świadomość Kṛṣṇy i pełnienie z miłością i oddaniem wszelkiego rodzaju służb. Osoba taka powinna wykonywać pewien rodzaj pracy dla Kṛṣṇy i praca ta powinna być wykonywana z miłością. Jeśli wielbiciel nie jest wystarczająco inteligentny, aby uczynić postęp na ścieżce samorealizacji, ale jest szczery i oddany czynnościom służby oddania, Pan daje mu szansę uczynienia postępu i ostatecznego osiągnięcia Go.

« Previous Next »