No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 8

аха сарвася прабхаво
матта сарва правартате
ити матв бхаджанте м
будх бхва-саманвит

ахам – Аз; сарвася – на всичко; прабхава – източникът на потомството; матта – от мен; сарвам – всичко; правартате – произхожда; ити – така; матв – като знае; бхаджанте – става отдаден; мм – на мен; будх – ученият; бхва-саманвит – с голямо внимание.

Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от мен. Мъдреците, които добре знаят това, ми служат предано и ме обожават с цялото си сърце.

Мъдрецът, изучил добре Ведите, черпи сведения от авторитети като Бог Чайтаня и знаейки как да прилага тези учения, разбира, че Кш̣а е източникът на всичко в материалния и духовния свят. С това знание той е съсредоточен в предано служене на Върховния Бог. И никога не може да бъде отклонен от безсмислени коментари или от глупаци. Цялата ведическа литература приема, че от Кш̣а водят началото си Брахм, Шива и другите полубогове. В Атхарва Веда (Гопла-тпанӣ Упаниш̣ад, 1.24) се казва: йо брахма видадхти пӯрва йо ваи ведш̣ ча гпаяти сма кш̣а – „Кш̣а беше този, който в началото предаде ведическото знание на Брахм и разпространи това знание в миналото“. И отново в Нряа Упаниш̣ад (1) се казва: атха пуруш̣о ха ваи нряо 'кмаята прадж сджейети – „Тогава Върховният Бог Нряа пожела да създаде живи същества“. Упаниш̣адът продължава: нряд брахм джяте, нряд праджпати праджяте, нряд индро джяте, нряд аш̣ау васаво джянте, нряд екдаша рудр джянте, нряд двдашдитя̄ – „От Нряа се роди Брахм, пак от Нряа произлязоха и всички родоначалници. От Нряа се родиха Индра, осемте Васу, единайсетте Рудри, както и дванайсетте дити“. Нряа е експанзия на Кш̣а.

В същата Веда са казва: брахмаьо девакӣ-путра – „Синът на Девакӣ, Кш̣а, е Върховната Личност“ (Нряа Упаниш̣ад, 4). И още: еко ваи нряа сӣн на брахм нешно нпо нгни-сомау неме дя̄в птхивӣ на накш̣атри на сӯря – „В началото на сътворението съществуваше само Върховната Личност Нряа. Нямаше нито Брахм, нито Шива, нито вода, нито огън, нито луна, нито небе и земя, нито звезди в небето, нито слънце“ (Мах Упаниш̣ад, 1.2). В Мах Упаниш̣ад се посочва също, че Бог Шива е роден от челото на Върховния Бог. По този начин Ведите твърдят, че трябва да се обожава Върховният Бог, създателят на Брахм и Шива.

В Мокш̣а дхарма раздела на Махбхрата Кш̣а казва:

праджпати ча рудра чпй
ахам ева сджми ваи
тау хи м на виджнӣто
мама мя̄-вимохитау

„Родоначалниците, Шива и всички останали са сътворени от мен, въпреки че те не го знаят, заблудени от илюзорната ми енергия“. Във Варха Пура също е казано:

нряа паро девас
тасмдж джташ чатурмукха
тасмд рудро 'бхавад дева
са ча сарва-гят гата

„Нряа е Върховната Божествена Личност; от него е роден Брахм, а от Брахм – Шива“.

Бог Кш̣а е източникът на всички поколения; наричат го най-действената причина за всичко. Той казва: „Тъй като всичко е родено от мен, Аз съм първоизточникът на всичко. Всичко стои по-ниско от мен, никой не стои над мен“. Няма друг върховен властелин освен Кш̣а. Ако разбере Кш̣а по този начин от истински духовен учител и в светлината на ведическата литература, човек използва цялата си енергия в Кш̣а съзнание и става наистина мъдър. В сравнение с него всички останали, които не познават вярно Кш̣а, са просто глупаци. Само един глупак може да приема Кш̣а за обикновен човек. Една Кш̣а осъзната личност не бива да се обърква от глупаци. Тя трябва да избягва всички неавторитетни коментари и тълкувания върху Бхагавад-гӣт и да напредва в Кш̣а съзнание с решителност и твърдост.

« Previous Next »