No edit permissions for Čeština

TEXT 8

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

aham — Já; sarvasya — všeho; prabhavaḥ — zdroj projevu; mattaḥ — ze Mě; sarvam — vše; pravartate — pochází; iti — toto; matvā — znající; bhajante — oddávají se; mām — Mně; budhāḥ — učení; bhāva-samanvitāḥ — s velkou pozorností.

Jsem původem všech světů — jak hmoty, tak duchovní existence. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi prokazují oddanou službu a uctívají Mě celým svým srdcem.

Učenec, který důkladně prostudoval Vedy a nabyl poznání od autorit, jako je Pán Caitanya, a který ví, jak toto učení upotřebit, chápe, že Kṛṣṇa je původem všeho v hmotném i v duchovním světě. Jelikož tuto skutečnost dobře zná, jeho oddaná služba Nejvyššímu Pánu je neochvějná. Z jeho cesty ho nemohou svést ani hlupáci, ani sebevětší množství nesmyslných komentářů. Mezi všemi védskými spisy vládne soulad v tom, že Kṛṣṇa je původcem Brahmy, Śivy a všech ostatních polobohů. V Atharva Vedě (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.24) stojí: yo brahmāṇaṁ vidadhāti pūrvaṁ yo vai vedāṁś ca gāpayati sma kṛṣṇaḥ — “Byl to Kṛṣṇa, kdo na počátku zasvětil Brahmu do védského poznání a kdo toto poznání rozšířil.” A dále se uvádí: atha puruṣo ha vai nārāyaṇo 'kāmayata prajāḥ sṛjeyeti — “Tehdy Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost, zatoužil stvořit živé bytosti.” (Nārāyaṇa Upaniṣad 1) Totéž písmo pokračuje: nārāyaṇād brahmā jāyate, nārāyaṇād prajāpatiḥ prajāyate, nārāyaṇād indro jāyate, nārāyaṇād aṣṭau vasavo jāyante, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante, nārāyaṇād dvādaśādityāḥ — “Nārāyaṇa je původem Brahmy a v Nārāyaṇovi mají svůj původ také praotcové. Nārāyaṇa je rovněž příčinou zrození Indry, vzešlo z Něho i osm Vasuů, jedenáct Rudrů a dvanáct Ādityů.” Tento Nārāyaṇa je expanzí Kṛṣṇy.

V téže Vedě také stojí: brahmaṇyo devakī-putraḥ — “Nejvyšší Osobnost je Kṛṣṇa, syn Devakī.” (Nārāyaṇa Upaniṣad 4) Dále je řečeno: eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśano nāpo nāgni-samau neme dyāv-āpṛthivī na nakṣatrāṇi na sūryaḥ — “Na počátku stvoření tu byl pouze Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost. Brahmā, Śiva, voda, oheň, měsíc, hvězdy na nebi ani slunce neexistovali.” (Mahā Upaniṣad 1) V témže písmu rovněž stojí, že Pán Śiva má svůj původ v Nejvyšším Pánu. Vedy uvádějí, že Nejvyšší Pán, stvořitel Brahmy a Śivy, je tím, kdo má být uctíván.

V Mokṣa-dharmě Kṛṣṇa říká:

prajāpatiṁ ca rudraṁ cāpy
aham eva sṛjāmi vai
tau hi māṁ na vijānīto
mama māyā-vimohitau

“Praotce, Śivu a další jsem stvořil Já, ale oni to nevědí, protože jsou oklamáni Mou matoucí energií.” Ve Varāha Purāṇě je řečeno:

nārāyaṇaḥ paro devas
tasmāj jātaś caturmukhaḥ
tasmād rudro ’bhavad devaḥ
sa ca sarva-jñatāṁ gataḥ

“Nārāyaṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Z Něho vzešel Brahmā, ze kterého vzešel Śiva.”

Pán Kṛṣṇa je zdrojem veškerého tvoření a je nazýván pravou příčinou všeho. Sám říká: “Všechno pochází ze Mě, a proto jsem původním zdrojem veškerého projevu. Vše se nachází pode Mnou; nikdo není výše než Já.” Neexistuje žádný jiný svrchovaný vládce než Kṛṣṇa. Ten, kdo takto Kṛṣṇu zná prostřednictvím pravého duchovního učitele a zná i náležité odkazy z védské literatury, věnuje veškerou svou energii rozvíjení vědomí Kṛṣṇy a stává se skutečně učeným člověkem. Všichni ostatní, kteří Kṛṣṇu patřičně neznají, nejsou ve srovnání s ním nic jiného než hlupáci. Jedině hlupáci mohou považovat Kṛṣṇu za obyčejného člověka. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se jimi nemá nechat zmást; měl by si dát pozor na všechny neautorizované komentáře a výklady Bhagavad-gīty a s rozhodností neochvějně rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.

« Previous Next »