No edit permissions for Croatian

STIH 8

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ


aham – Ja; sarvasya – svega; prabhavaḥ – izvor stvaranja; mattaḥ – iz Mene; sarvam – sve; pravartate – izvire; iti – to; matvā – znajući; bhajante – posvećuju; mām – Meni; budhāḥ – učeni; bhāva-samanvitāḥ – s velikom pozornošću.


Ja sam izvor svih duhovnih i materijalnih svjetova. Sve izvire iz Mene. Mudre osobe koje to savršeno dobro znaju služe Me s predanošću i obožavaju svim srcem.


SMISAO: Učeni čovjek koji je savršeno proučio Vede i primio znanje od autoriteta kao što je Gospodin Caitanya, koji zna kako može primijeniti ta naučavanja, može shvatiti da je Kṛṣṇa podrijetlo svega što postoji i u materijalnim i u duhovnim svjetovima. Zahvaljujući takvu znanju, nepokolebljivo predano služi Svevišnjeg Gospodina. Nikada ga ne mogu zavesti besmislena tumačenja ili budale. Svi vedski spisi slažu se da je Kṛṣṇa izvor Brahme, Śive i svih drugih polubogova. U Atharva Vedi (Gopāla-tāpanī Upaniṣada 1.24) rečeno je – yo brahmāṇaṁ vidadhāti pūrvaṁ yo vai vedāṁś ca gāpayati sma kṛṣṇaḥ: „Kṛṣṇa je na početku poučio Brahmu vedskom znanju i u prošlosti raširio vedsko znanje." U Nārāyaṇa Upaniṣadi (1) rečeno je – atha puruṣo ha vai nārāyaṇo 'kāmayata prajāḥ sṛjeyeti: „Tada je Vrhovna Osoba Nārāyaṇa poželio stvoriti živa bića." Ista Upaniṣada nastavlja – nārāyaṇād brahmā jāyate, nārāyaṇād prajāpatiḥ prajāyate, nārāyaṇād indro jāyate, nārāyaṇād aṣṭau vasavo jāyante, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante, nārāyaṇād dvādaśādityāḥ: „Nārāyaṇa je rodio Brahmu, Nārāyaṇa je rodio praočeve. Nārāyaṇa je rodio Indru, Nārāyaṇa je rodio osam Vasua, Nārāyaṇa je rodio jedanaest Rudra, Nārāyāṇa je rodio dvanaest Āditya." Taj je Nārāyāṇa ekspanzija Kṛṣṇe.


U istim je Vedama rečeno – brahmaṇyo devakī-putraḥ: „Devakīn sin Kṛṣṇa Vrhovna je Osoba." (Nārāyaṇa Upaniṣada 4) Zatim je rečeno – eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśāno nāpo nāgni-samau neme dyāv-āpṛthivī na nakṣatrāṇi na sūryaḥ: „Na početku stvaranja postojao je samo Nārāyaṇa, Vrhovna Osoba. Nije bilo Brahme, Śive, vatre, mjeseca, zvijezda na nebu i sunca." (Mahā Upaniṣada 1) U Mahā Upaniṣadi također je rečeno da se Śiva rodio iz čela Svevišnjega Gospodina. Tako Vede kažu da trebamo obožavati Svevišnjega Gospodina, stvoritelja Brahme i Śive.


Mokṣa-dharmi Kṛṣṇa kaže:

prajāpatiṁ ca rudraṁ cāpy
aham eva sṛjāmi vai
tau hi māṁ na vijānīto
mama māyā-vimohitau


„Ja stvaram praočeve, Śivu i druge, premda oni, obmanuti Mojom iluzornom energijom, ne znaju da sam ih Ja stvorio." U Varāha Purāṇi također je rečeno:

nārāyaṇaḥ paro devas
tasmāj jātaś caturmukhaḥ
tasmād rudro ’bhavad devaḥ
sa ca sarva-jñatāṁ gataḥ


„Nārāyaṇa je Svevišnja Božanska Osoba koja rađa Brahmu, a Brahmā rađa Śivu."


Gospodin Kṛṣṇa je izvor sveg stvaranja i naziva se pokretačkim uzrokom svega. On kaže: „Budući da sve nastaje iz Mene, Ja sam prvobitni izvor svega. Sve je pod Mojom upravom; nitko nije viši od Mene." Nitko nije vrhovni upravitelj osim Kṛṣṇe. Onaj tko na takav način shvati Kṛṣṇu od vjerodostojna duhovnog učitelja, na temelju svjedočanstava vedskih spisa, cjelokupnom se svojom energijom posvećuje svjesnosti Kṛṣṇe i postaje istinski učen. Svi drugi, koji ne poznaju Kṛṣṇu, u usporedbi s Njim samo su budale. Samo budala smatra Kṛṣṇu običnim čovjekom. Osoba svjesna Kṛṣṇe ne bi trebala dopustiti da je zbune budale. Treba izbjegavati sva neovlaštena tumačenja Bhagavad-gīte i odlučno nastaviti postojano slijediti put svjesnosti Kṛṣṇe.

« Previous Next »