No edit permissions for Slovenian

VERZ 8

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ


aham – Jaz; sarvasya – vsega; prabhavaḥ – vzrok stvarjenja; mattaḥ – iz Mene; sarvam – vse; pravartate – izhaja; iti – tako; matvā – vedoč; bhajante – postanejo vdani; mām – Meni; budhāḥ – učeni; bhāva-samanvitāḥ – z veliko pozornostjo.


Jaz sem izvor vseh duhovnih in materialnih svetov. Vse prihaja iz Mene. Modreci, ki to dobro vedo, Mi služijo z ljubeznijo in vdanostjo ter Me častijo z vsem srcem.


Učen človek, ki je dovršeno proučil Vede, si pridobil znanje od avtoritativnega učitelja, kakršen je Gospod Caitanya, ter deluje skladno s tem znanjem, razume, da je Kṛṣṇa izvor vsega v materialnih in v duhovnih svetovih. Ker se popolnoma zaveda tega, postane neomajen v vdanem služenju Vsevišnjemu Gospodu. Niti številni nesmiselni komentarji niti neumni ljudje ga nikakor ne morejo odvrniti od poti vdanega služenja. Vsi vedski spisi soglašajo, da je Kṛṣṇa izvor Brahme, Śive in vseh drugih polbogov. V Atharva Vedi (Gopāla-tāpanī Upaniṣada 1.24) je rečeno: yo brahmāṇaṁ vidadhāti pūrvaṁ yo vai vedāṁś ca gāpayati sma kṛṣṇaḥ – „Kṛṣṇa je tisti, ki je na začetku stvarjenja razodel vedsko znanje Brahmi, in On je v preteklosti to znanje razširil tudi med druge.“ Nārāyaṇa Upaniṣada (1) pa pravi: atha puruṣo ha vai nārāyaṇo 'kāmayata prajāḥ sṛjeyeti – „Potem si je Nārāyaṇa, Vrhovna Osebnost, zaželel ustvariti živa bitja.“ Upaniṣada nadaljuje: nārāyaṇād brahmā jāyate\, nārāyaṇād prajāpatiḥ prajāyate\, nārāyaṇād indro jāyate\, nārāyaṇād aṣṭau vasavo jāyante\, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante\, nārāyaṇād dvādaśādityāḥ – „Iz Nārāyaṇe so prišli na svet Brahmā in praočetje. Iz Nārāyaṇe se je rodil Indra, iz Nārāyaṇe se je pojavilo osem Vasujev, enajst Ruder in dvanajst Āditij.“ Ta Nārāyaṇa je emanacija Kṛṣṇe.


Isti vedski spis pravi: brahmaṇyo devakī-putraḥ – „Devakījin sin Kṛṣṇa je Vrhovna Osebnost.“ (Nārāyaṇa Upaniṣada 4) Rečeno je tudi: eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśāno nāpo nāgni-samau neme dyāv-āpṛthivī na nakṣatrāṇi na sūryaḥ – „Ob začetku stvarjenja je obstajal samo Nārāyaṇa, Vrhovna Osebnost. Bilo ni ne Brahme, ne Śive, ne ognja, ne meseca, ne zvezd na nebu, ne sonca.“ (Mahā Upaniṣada 1) Iz Mahā Upaniṣade izvemo tudi, da se je Śiva pojavil iz čela Vsevišnjega Gospoda. Vede torej pravijo, da bi morali častiti Vsevišnjega Gospoda, stvarnika Brahme in Śive.


Mokṣa-dharmi Kṛṣṇa pravi:

prajāpatiṁ ca rudraṁ cāpy
aham eva sṛjāmi vai
tau hi māṁ na vijānīto
mama māyā-vimohitau


„Praočete, Śivo in druge sem ustvaril Jaz, toda oni tega ne vedo, saj jih je zavedla Moja slepilna energija.“ V Varāha Purāṇi pa je rečeno:

nārāyaṇaḥ paro devas
tasmāj jātaś caturmukhaḥ
tasmād rudro ’bhavad devaḥ
sa ca sarva-jñatāṁ gataḥ


„Nārāyaṇa je Vsevišnja Božanska Osebnost; iz Njega se je pojavil Brahmā, iz Brahme pa Śiva.“


Gospod Kṛṣṇa je izvor vsega ustvarjenega in je znan kot najvišji delujoči vzrok vsega, kar je. „Ker vse prihaja iz Mene,“ pravi Kṛṣṇa, „sem praizvor vsega. Vse je podrejeno Meni. Nikogar ni, ki bi bil večji od Mene.“ Vrhovni upravitelj je en sam, in to je Kṛṣṇa. Kdor si s pomočjo verodostojnega duhovnega učitelja in s proučevanjem vedske književnosti pridobi to znanje o Kṛṣṇi, uporabi vso svojo energijo za Kṛṣṇo in postane resnično učen. Vsi drugi, ki ne poznajo Kṛṣṇe, so v primerjavi z njim zgolj neumneži. Samo neumnež ima Kṛṣṇo za navadnega človeka. Kdor je zavesten Kṛṣṇe, ne bi smel pustiti, da ga neumni zmedejo. Izogibati se mora vsem neverodostojnim komentarjem in razlagam Bhagavad-gīte ter odločno in stanovitno napredovati v zavesti Kṛṣṇe.

« Previous Next »