No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 33

ятх сарва-гата саукш̣мя̄д
кша нопалипяте
сарватрвастхито дехе
татхтм нопалипяте

ятх – като; сарва-гатам – всепроникващ; саукш̣мя̄т – поради това че е неуловим; кшам – небето; на – никога; упалипяте – се смесва; сарватра – навсякъде; авастхита – установен; дехе – в тялото; татх – така; тм – себето; на – никога; упалипяте – се смесва.

Небето, благодарение на фината си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е всепроникващо. По същия начин душата, установена в Брахман съзнанието, не се смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него.

Въздухът прониква във водата, в калта, в изпражнението и във всичко останало и въпреки това не се смесва с нищо. По същия начин живото същество попада в различни тела, но не се смесва с тях поради фината си природа. Не е възможно с материалните си очи да видим как живото същество е вътре в тялото и как го напуска в мига на смъртта. Никой учен не може да установи това.

« Previous Next »