No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 33

yathā sarva-gataṁ saukṣmyād
ākāśaṁ nopalipyate
sarvatrāvasthito dehe
tathātmā nopalipyate

yathā — ako; sarva-gatam — všeprenikajúci; saukṣmyāt — kvôli svojej jemnej povahe; ākāśam — priestor; na — nikdy; upalipyate — zmieša sa; sarvatra — všade; avasthitaḥ — umiestnená; dehe — v tele; tathā — taký; ātmā — vlastné ja; na — nikdy; upalipyate — nezmieša sa.

Tak, ako sa vzduch vďaka svojej jemnosti s ničím nezmieša, hoci je všeprestupujúci, tak sa ani duša, ktorá zrealizovala Brahman, nezmieša s telom, v ktorom sídli.

Vzduch preniká vodou, hlinou, výkalmi a všetkým jestvujúcim a predsa sa s ničím nezmieša. Podobne je i živá bytosť pre svoju jemnosť nedotknuteľná hmotnými telami, v ktorých prebýva. Preto nie je nášmu hmotnému zraku súdené vidieť, ako živá bytosť interaguje s telom a akým spôsobom ho po smrti opúšťa. Nijaký vedec to nedokáže zistiť.

« Previous Next »