No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 6

етад-йонӣни бхӯтни
сарвӣтй упадхрая
аха ктснася джагата
прабхава пралаяс татх

етат – тези две природи; йонӣни – чийто източник на раждане; бхӯтни – всичко създадено; сарви – всичко; ити – по такъв начин; упадхрая – знай; ахам – Аз; ктснася – всеобхващащ; джагата – от света; прабхава – източник на проявлението; пралая – унищожение; татх – също.

Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че Аз съм източникът и унищожението на всичко в този свят – материално и духовно.

Всичко съществуващо е продукт на материята и духа. Духът е в основата на творението, а материята е сътворена от духа. Духът не възниква на определен етап от развитието на материята. Напротив, този материален свят се проявява единствено въз основа на духовната енергия. Материалното тяло се развива, защото духът присъства в материята; детето расте и става юноша, а след това мъж, защото тази по-висша енергия, душата, присъства в тялото. И цялото космично проявление на гигантската Вселена се развива поради присъствието на Свръхдушата, Виш̣у. Духът и материята, които се съчетават, за да проявят тази гигантска вселенска форма, са по произход две енергии на Бога; следователно Той е първопричината на всичко. Една отделна частица от Бога, живото същество, може да построи небостъргач, голяма фабрика или дори голям град, но не може да сътвори огромна Вселена. Причината за гигантската Вселена е гигантска душа, Свръхдушата. А Кш̣а, Върховният, е причината и на голямата, и на малките души. Той е изначалната причина на всички причини. Това се потвърждава в Каха Упаниш̣ад (2.2.13). Нитьо нитя̄н четанаш четаннм.

« Previous Next »