No edit permissions for Čeština

TEXT 19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; hanta — ano; te — tobě; kathayiṣyāmi — popíši; divyāḥ — božské; hi — zajisté; ātma-vibhūtayaḥ — osobní vznešené projevy; prādhānyataḥ — ty, jež jsou hlavní; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; na asti — není; antaḥ — konec; vistarasya — velikosti; me — Mé.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ano, povím ti o svých skvostných projevech, Arjuno, ale jen o význačných, neboť Mé bohatství je bezmezné.

Velikost Kṛṣṇy a Jeho bohatství přesahuje možnosti našeho chápání. Smysly individuální duše jsou omezené a nedovolí jí, aby o Kṛṣṇovi věděla vše. Oddaní se přesto snaží Kṛṣṇovi porozumět, ale ne kvůli tomu, aby Ho v jisté chvíli či období života mohli zcela znát. Jejich důvod je jiný — náměty o Kṛṣṇovi jsou tak lahodné, že jim připadají jako nektar, a oni v nich nacházejí potěšení. Při rozhovorech o Kṛṣṇově bohatství a Jeho rozmanitých energiích zaplavuje čisté oddané transcendentální radost, a tak o nich stále chtějí naslouchat a rozmlouvat. Kṛṣṇa ví, že živé bytosti nechápou, jak veliké je Jeho bohatství, a proto přisvědčuje, že vylíčí pouze hlavní projevy svých různých energií. Slovo prādhānyataḥ (hlavní) je velmi důležité — o Nejvyšším Pánu, jehož rysy jsou neomezené, jsme schopni pochopit jen několik základních detailů. Není možné poznat vše. A slovo vibhūti se zde vztahuje na vznešené projevy, kterými Kṛṣṇa ovládá celý svět. Ve slovníku Amara-kośa je uvedeno, že vibhūti značí výjimečné bohatství.

Impersonalisté a panteisté nemohou výjimečnému bohatství Nejvyššího Pána či projevům Jeho božských energií porozumět. Jeho energie jsou přítomny v mnoha různých projevech jak v hmotném, tak v duchovním světě. Nyní Kṛṣṇa vylíčí část své různorodé energie, kterou může obyčejný člověk přímo vnímat.

« Previous Next »