No edit permissions for Lithuanian

TEXT 19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me

śrī bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; hanta — taip; te — tau; kathayiṣyāmi — Aš papasakosiu apie; divyāḥ — dieviškas; hi — tikrai; ātma-vibhūtayaḥ — asmeniškas vertenybes; prādhānyataḥ — pagrindines; kuru-śreṣṭha — o geriausias iš Kuru; na asti — nėra; antaḥ — galo; vistarasya — mąstui; me — Mano.

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Gerai, Arjuna, Aš papasakosiu tau apie nuostabias Savo apraiškas, tačiau paminėsiu tik svarbiausias, nes Mano turtingumas bekraštis.

KOMENTARAS: Neįmanoma protu aprėpti Kṛṣṇos didybės ir Jo turtų. Individualios sielos juslės ribotos, todėl ji negali suvokti Kṛṣṇos veiksmų visumos. Kṛṣṇos bhaktai bando pažinti Kṛṣṇą, tačiau jie neturi iliuzijos, kad kažkokiu konkrečiu laiko momentu ar konkrečiame būvyje įstengs Jį pilnai pažinti. Tikriau sakant patys pasakojimai apie Kṛṣṇą tokie patrauklūs, kad bhaktams jie – tarsi nektaras, ir bhaktai mėgaujasi tuo nektaru. Kalbėdami apie Kṛṣṇos turtus ir galybę bei įvairias Jo energijas, tyri bhaktai patiria transcendentinį džiaugsmą, todėl jie nori apie juos klausytis ir kalbėti. Kṛṣṇa žino, kad gyvosios esybės negali protu aprėpti Jo turtų ir galybės mąsto, todėl sutinka išvardinti tik svarbiausias savo įvairių energijų apraiškas. Labai reikšmingas posmo žodis prādhānyataḥ („pagrindinės“). Jis pažymi, kad mes tegalime suprasti kelis svarbiausius Aukščiausiojo Viešpaties bruožus, nes Jo savybės neribotos. Jų visų pažinti neįmanoma. Žodis vibhūti šiame posme nurodo Viešpaties galybę, kuria Jis valdo visą pasaulį. „Amara-kośa“ žodyne tvirtinama, kad žodis vibhūti reiškia „ypatingas turtingumas“.

Impersonalistai ir panteistai negali suvokti nei ypatingų Aukščiausiojo Viešpaties turtų ir galybės, nei Jo dieviškų energijų apraiškų. Ir materialiame, ir dvasiniame pasaulyje Jo energijos aprėpia visas apraiškų atmainas. Dabar Kṛṣṇa papasakos apie apraiškas, kurias gali suvokti paprasti žmonės; taigi bus apibūdinta dalis Jo įvairialypės energijos.

« Previous Next »