No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; hanta — jah; te — sulle; kathayiṣyāmi — Ma räägin; divyāḥ — jumalik; hi — kindlasti; ātma- vibhūtayaḥ — isiklikud omadused; prādhānyataḥ — mis on peamised; kuru- śreṣṭha — oo, parim Kurude hulgas; na asti — ei ole; antaḥ — piir; vistarasya — ulatusele; me — Minu.

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Jah, Ma räägin sulle Oma imelistest avaldumistest, kuid vaid kesksetest nende hulgas, sest Minu külluslikkus, oo, Arjuna, on piiritu.

Pole võimalik mõista Kṛṣṇa ja Tema jumalike omaduste võimsust. Individuaalse hinge meeled on piiratud ega luba tal mõista täielikult Kṛṣṇat. Pühendunud püüavad ometigi Kṛṣṇat mõista, kuid nad ei arvagi, et nad suudaksid seda kunagi täielikult. Sellegipoolest on Kṛṣṇat käsitlevad teemad sedavõrd nauditavad, et pühendunutele on need otsekui nektar ning seetõttu nad neid ka naudivad. Arutledes Kṛṣṇa külluslikkuse ja Tema erinevate energiate teemadel, kogeb puhas pühendunu transtsendentaalset naudingut. Seepärast tahavad pühendunud kuulda selleteemalisi vestlusi ning selliseid küsimusi arutada. Kṛṣṇa teab, et elusolendid ei suuda mõista Tema võimsuse ulatust ning seetõttu räägib Ta üksnes Oma erinevate energiate kesksetest avaldumistest. Sõna prādhānyataḥ („kesksed") on käesolevas värsis väga oluline, sest me oleme suutelised mõistma ainult Kõigekõrgema Jumala mõningaid keskseid detaile, sest Ta on piiramatu. Me pole võimelised mõistma kõiki Tema tunnusjooni. Sõna vibhūti viitab käesolevas värsis Kõigekõrgema Jumala omadustele, mille abil Ta kontrollib kogu avaldumist. „Amara-kośa" sõnaraamatus öeldakse, et vibhūti tähendab erakordset külluslikkust.

Impersonalistid ega panteistid ei suuda mõista Kõigekõrgema Jumala külluslikkust ega Tema jumalike energiate avaldumisi. Nii materiaalses kui ka vaimses maailmas levivad Tema energiad suure hulga erinevate avaldumistena. Nüüd kirjeldab Kṛṣṇa seda, mida suudab mõista ka iga tavaline inimene, kõneledes mõnedest Oma erinevatest energiatest.

« Previous Next »