No edit permissions for Ukrainian

TEXT 19

р-бгаґавн увча
ханта те катгайішймі
дівй хй тма-вібгӯтайа
прдгнйата куру-решга
нстй анто вістарасйа ме

р-бгаґавн увча—Верховний Бог-Особа сказав; ханта—так; те—тобі; катгайішймі—Я говоритиму; дівй—божественний; хі—неодмінно; тма-вібгӯтайа—особисті надзвичайні достоїнства; прдгнйата—які є основними; куру-решга—о кращий з Куру; на асті—не існує; анта—меж; вістарасйа—поширенню; ме—Моїх.

Верховний Бог-Особа сказав: Так, Я повідаю тобі про Свої дивовижні вияви, о Арджуна, але тільки про найбільш визначні, бо немає меж Моїм щедротам.

Незбагненні велич і щедроти Кши. Чуття індивідуальної душі обмежені й не дозволяють збагнути всеосяжний характер діяльності Кши. І все ж таки, віддані намагаються зрозуміти Кшу, однак при цьому вони не керуються прагненням повністю усвідомити Його в якийсь певний момент або на якомусь етапі життя. Скоріше, самі теми, що стосуються Кши, настільки до вподоби відданим, що здаються їм нектаром. Тому віддані насолоджуються ними. Бесіди про щедроти Кши та Його різноманітні енерґії приносять чистим відданим трансцендентну насолоду. Тому вони бажають слухати про Його якості й обговорювати їх. Кша знає, що живі істоти не усвідомлюють обсягу Його щедрот, і тому Він погоджується повідомити лише про основні вияви Своїх різноманітних енерґій. Слово прдгнйата («основний») підкреслює, що ми можемо зрозуміти лише декілька основних рис Верховного Господа, бо Його достоїнства безмежні. Неможливо осягнути їх повністю. А слово вібгӯті, в тому розумінні, в якому його вжито в цьому вірші, стосується тих щедрот, за допомогою яких Господь підтримує все творіння. В словнику Амара-коа сказано, що вібгӯті вказує на виняткові щедроти, надзвичайну могутність та достоїнства.

Імперсоналісти та пантеїсти не можуть зрозуміти ані виняткових щедрот Верховного Господа, ані виявів Його божественних енерґій. Як в матеріальному, так і в духовному світі Його енерґії розподілені по всіх Його різноманітних проявленнях. Кша розповідає тут лише про те, що може безпосередньо сприйняти звичайна людина; отже, далі описано деяку частину Його різноманітної енерґії.

« Previous Next »