No edit permissions for Slovenian

VERZ 19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me


śrī-bhagavān uvāca – Vsevišnji Gospod je rekel; hanta – o da; te – tebi; kathayiṣyāmi – bom opisal; divyāḥ – božanske; hi – vsekakor; ātma-vibhūtayaḥ – osebne pojavne oblike; prādhānyataḥ – glavne; kuru-śreṣṭha – o največji med Kuruji; na asti – ni; antaḥ – meje; vistarasya – obsega; me – Mojega.


Vsevišnji Gospod je rekel: Da, opisal ti bom Svoje veličastne pojavne oblike, toda le glavne med njimi, o Arjuna, kajti Moje veličastje je brezmejno.


Kṛṣṇove veličine in Njegovih pojavnih oblik ni mogoče doumeti. Individualna duša ima omejene čute, zaradi česar ne more v celoti razumeti Kṛṣṇe. Bhakte kljub temu poskušajo spoznati Kṛṣṇo, vendar ne mislijo, da Ga bodo lahko spoznali popolnoma in Ga razumeli v vsakem trenutku in v vseh okoliščinah. Spoznati Ga poskušajo zato, ker so same pripovedi o Kṛṣṇi vir tolikšnega zadovoljstva, da so za bhakte kakor nektar. Zato uživajo, ko jih poslušajo. Ko se čisti bhakte pogovarjajo o Kṛṣṇovem veličastju in Njegovih raznolikih energijah, uživajo transcendentalno zadovoljstvo. Zato si želijo poslušati in se pogovarjati o njih. Kṛṣṇa ve, da živa bitja ne morejo doumeti vseh Njegovih pojavnih oblik, zato je pripravljen opisati samo glavne od njih. Zelo pomembna je beseda prādhānyataḥ (glavne). Ker se Vsevišnji Gospod pojavlja v neštetih podobah, lahko človek spozna le glavne med njimi. Vseh ni mogoče spoznati. Beseda vibhūti, uporabljena v tem verzu, se nanaša na pojavne oblike, s katerimi Gospod upravlja celotno stvarstvo. Po slovarju Amara-kośa pomeni vibhūti izjemne moči.


Impersonalisti in panteisti nikoli ne doumejo veličastja Vsevišnjega Gospoda niti pojavnih oblik Njegovih božanskih energij. Te energije prežemajo vse, kar obstaja v materialnem in v duhovnem svetu. Kṛṣṇa bo zdaj govoril o tem, kar lahko navaden človek neposredno zazna, in tako opisal del Svojih raznolikih energij.

« Previous Next »