No edit permissions for Croatian

STIH 19

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me


śrī-bhagavān uvāca – Svevišnja Božanska Osoba reče; hanta – da; te – tebi; kathayiṣyāmi – govorit ću; divyāḥ – o božanskim; hi – zacijelo; ātma-vibhūtayaḥ – osobnim obiljima; prādhānyataḥ – glavnim; kuru-śreṣṭha – o najbolji od Kurua; na asti – nema; antaḥ – kraja; vistarasya – opsegu; me – Mojih.


Svevišnja Božanska Osoba reče: Da, Arjuna. Opisat ću ti Svoja veličanstvena očitovanja, ali samo najistaknutija, jer je Moje obilje neograničeno.


SMISAO: Nije moguće shvatiti veličinu Kṛṣṇe i Njegova obilja. Osjetila su individualne duše ograničena i ne dopuštaju joj da shvati sveukupnost Kṛṣṇina obilja. Ipak bhakte pokušavaju shvatiti Kṛṣṇu, ne zato što misle da će nakon nekog vremena ili u nekom stadiju života moći potpuno shvatiti Kṛṣṇu, već zato što su teme o Kṛṣṇi toliko ugodne da bhaktama zvuče poput nektara. Stoga bhakte uživaju u njima. Čisti bhakte nalaze transcendentalno zadovoljstvo u razgovorima o Kṛṣṇinu obilju i Njegovim različitim energijama. Zato žele slušati i razgovarati o njima. Kṛṣṇa zna da živa bića ne shvaćaju opseg Njegova obilja. Zbog toga je voljan opisati samo glavna očitovanja Svojih različitih energija. Riječ prādhānyataḥ („glavna") veoma je važna. Budući da su Njegova očitovanja bezbrojna, mi možemo shvatiti samo nekoliko glavnih pojedinosti o Svevišnjem Gospodinu. Ne možemo ih sve shvatiti. Riječ vibhūti, upotrijebljena u ovom stihu, odnosi se na obilje kojim Gospodin upravlja cijelim svemirom. Prema rječniku Amara-kośa, riječ vibhūti upućuje na čudesno obilje.


Impersonalisti ili panteisti ne mogu shvatiti neobična obilja Svevišnjega Gospodina niti očitovanja Njegovih božanskih energija. Njegove energije prožimaju sva raznovrsna očitovanja u materijalnom i duhovnom svijetu. Kṛṣṇa će sada opisati ono što običan čovjek može izravno opaziti. Tako će opisati dio Svojih raznovrsnih energija.

« Previous Next »