No edit permissions for Čeština

TEXT 41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam

yat yat — jakékoliv; vibhūti — bohatství; mat — mající; sattvam — existence; śrī-mat — krásné; ūrjitam — působivé; eva — jistě; — nebo; tat tat — tyto všechny; eva — jistě; avagaccha — věz; tvam — ty; mama — Mé; tejaḥ — nádhery; aṁśa — část; sambhavam — zrozené z.

Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.

Cokoliv působivého či krásného — ať v duchovním či v hmotném světě — je pouze nepatrným projevem Kṛṣṇova bohatství. U všeho, co je neobyčejně vznešené, je třeba chápat, že to představuje vznešenost Kṛṣṇy.

« Previous Next »