No edit permissions for Lithuanian

TEXT 41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam

yat yat — kokia tik; vibhūti — vertenybes; mat — turinti; sattvam — būtis; śrī-mat — graži; ūrjitam — šlovinga; eva — tikrai; — arba; tat tat — visa tai; eva — tikrai; avagaccha — žinoki; tvam — tu; mama — Mano; tejaḥ — iš didybės; aṁśa — dalies; sambhavam — gimę.

Žinok, jog visi turtingi, puikūs ir šlovingi kūriniai kyla iš vienui vienos Mano didybės kibirkštėlės.

KOMENTARAS: Reikia žinoti, kad visi šlovingi ir puikūs dvasinio bei materialaus pasaulio dalykai – tik menkutė Kṛṣṇos turtingumo išraiška. Tai, kas nepaprastai vertinga, reikia laikyti Kṛṣṇos vertenybių atšvaitu.

« Previous Next »