No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 41

яд яд вибхӯтимат саттва
шрӣмад ӯрджитам ева в
тат тад еввагаччха тва
мама теджо-'ша-самбхавам

ят ят – каквито и; вибхӯти – съвършенства; мат – имат; саттвам – съществуване; шрӣ-мат – красиви; ӯрджитам – величествени; ева – несъмнено; в – или; тат тат – всички тези; ева – несъмнено; авагаччха – трябва да знаеш; твам – ти; мама – моето; теджах – от великолепието; аша – част; самбхавам – родени от.

Знай, че всички съвършени, красиви и величествени творения са само частица от моето великолепие.

Трябва да е ясно, че всяко величествено и прекрасно творение, независимо дали в духовния, или в материалния свят, е само частица от съвършенството на Кш̣а. Всичко изключително във великолепието си представя неговото съвършенство.

« Previous Next »