No edit permissions for Slovenian

VERZ 41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam


yat yat – vse; vibhūti – mogočno; mat – kar ima; sattvam – obstoj; śrī-mat – lepo; ūrjitam – čudežno; eva – vsekakor; vā – ali; tat tat – vse to; eva – vsekakor; avagaccha – vedi; tvam – ti; mama – Mojega; tejaḥ – veličastja; aṁśa – dela; sambhavam – porojeno iz.


Vedi, da vse, kar je mogočno, lepo in čudežno, izvira zgolj iz iskre Mojega veličastja.


Vse, kar je čudežno in lepo, pa naj bo v duhovnem ali v materialnem svetu, je le neznaten del Kṛṣṇovega veličastja. Vedeti moramo, da je vse, kar je izjemno veličastno, pojavna oblika Kṛṣṇovega veličastja.

« Previous Next »