No edit permissions for Čeština

TEXT 40

nānto ’sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ paran-tapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā

na — ani; antaḥ — konec; asti — je; mama — Mých; divyānām — božských; vibhūtīnām — vznešených projevů; parantapa — ó přemožiteli nepřátel; eṣaḥ — toto všechno; tu — ale; uddeśataḥ — jako příklady; proktaḥ — řečené; vibhūteḥ — bohatství; vistaraḥ — rozsah; mayā — Mnou.

Ó mocný přemožiteli nepřátel, Mé božské projevy nemají konce. To, co jsem ti popsal, je pouze náznak Mého nekonečného bohatství.

Ve védské literatuře stojí, že projevy bohatství a energie Nejvyššího jsou vnímány mnoha způsoby, a přesto nemají konce; proto není možné popsat všechny. Kṛṣṇa dává Arjunovi jen několik příkladů, aby uspokojil jeho zvídavost.

« Previous Next »