No edit permissions for Čeština

TEXT 6

maharṣayaḥ sapta pūrve
catvāro manavas tathā
mad-bhāvā mānasā jātā
yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ

mahā-ṛṣayaḥ — velcí mudrci; sapta — sedm; pūrve — předtím; catvāraḥ — čtyři; manavaḥ — Manuové; tathā — také; mat-bhāvāḥ — pocházející ode Mě; mānasāḥ — z mysli; jātāḥ — zrozeni; yeṣām — z nich; loke — na světě; imāḥ — všichni tito; prajāḥ — obyvatelé.

Sedm velkých mudrců a čtyři další velcí mudrci, kteří tu byli ještě před nimi, jakož i Manuové, pocházejí ode Mě — narodili se z Mé mysli — a od nich pak pocházejí obyvatelé všech planet.

Pán uvádí genealogický nástin obyvatelstva vesmíru. Brahmā je původní bytostí narozenou z energie Nejvyššího Pána, známého pod jménem Hiraṇyagarbha. Od Brahmy pochází sedm velkých mudrců a ještě před nimi z něho vzešli čtyři další velcí mudrci — Sanaka, Sananda, Sanātana a Sanat-kumāra — jakož i Manuové, jichž je čtrnáct. Těchto dvacet pět velkých osobností je praotci živých bytostí v celém vesmíru. V něm se nachází nespočetně mnoho planet, přičemž každou obývají v hojném počtu bytosti různých druhů. Ty všechny pocházejí od těchto dvaceti pěti praotců. Než Brahmā milostí Kṛṣṇy pochopil, jak má tvořit, podstoupil askezi trvající tisíc let polobohů. Potom z něho vzešli Sanaka, Sananda, Sanātana a Sanat-kumāra, poté Rudra a po nich sedm mudrců. Tímto způsobem se všichni brāhmaṇové a kṣatriyové rodili z energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Brahmā je nazývaný Pitāmaha, praotec, a Kṛṣṇa je známý pod jménem Prapitāmaha, praotcův otec. To je uvedeno ve třicátém devátém verši jedenácté kapitoly Bhagavad-gīty.

« Previous Next »