No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 6

maharṣayaḥ sapta pūrve
catvāro manavas tathā
mad-bhāvā mānasā jātā
yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ

mahā-ṛṣayaḥ — veľkí mudrci; sapta — sedem; pūrve — pred; catvāraḥ — štyria; manavaḥ — Manuovia; tathā — tiež; mat-bhāvāḥ — zrodení zo Mňa; mānasāḥ — z mysle; jātāḥ — zrodení; yeṣām — z nich; loke — na svete; imāḥ — to všetko; prajāḥ — pokolenie.

Okrem štyroch svätcov zo Mňa povstali, zrodení z Mojej mysle, siedmi veľkí mudrci a Manuovia (praotcovia ľudstva) a z nich pochádzajú všetky živé bytosti obývajúce rôzne planéty.

Śrī Kṛṣṇa na tomto mieste podáva genealogický prehľad zaľudnenia vesmíru. Brahmā je prapôvodnou bytosťou a narodil sa z energie Najvyššieho Pána, známeho ako Hiraṇyagarbha. Z Brahmu pochádzajú štyria svätci zvaní Sanaka, Sananda, Sanātana a Sanat-kumāra, sedem veľkých mudrcov a štrnásť Manuov. Títo veľkí svätci sú známi ako praotcovia všetkých živých bytostí v celom vesmíre. Existuje nespočetné množstvo vesmírov a v každom z nich je nespočetne mnoho planét. Na každej planéte existujú rôzne živočíšne druhy, ktoré sú zrodené z týchto dvadsiatich piatich patriarchov. Brahmā činil pokánie tisíc nebeských rokov predtým, než vďaka Kṛṣṇovej milosti pochopil, ako tvoriť. Potom z Brahmu vzišiel Sanaka, Sanandana, Sanātana a Sanat-kumāra, potom Rudra a sedem mudrcov. Tak boli všetci brāhmani a kṣatriyovia stvorení energiou Najvyššej Božskej Osobnosti. Brahmā je známy ako praotec pitāmaha a Kṛṣṇa je v jedenástej kapitole Bhagavad-gīty oslovený ako prapitāmaha, otec praotca.

« Previous Next »