No edit permissions for Čeština

TEXT 10

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — semeno; mām — Mě; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; viddhi — snaž se pochopit; pārtha — ó synu Pṛthy; sanātanam — původní, věčné; buddhiḥ — inteligence; buddhi-matām — inteligentních; asmi — jsem; tejaḥ — energie; tejasvinām — mocných; aham — Já jsem.

Ó synu Pṛthy, věz, že jsem původní semeno všeho bytí, inteligence inteligentních a energie všech mocných lidí.

Bījam znamená semeno — Kṛṣṇa je semenem všeho. Všude jsou různé živé bytosti, pohyblivé a nehybné. Ptáci, zvěř, lidé a mnoho jiných živých tvorů se pohybují, zatímco stromy a ostatní rostliny jsou nehybné — mohou jen stát na jednom místě. Každá bytost patří k některému z 8 400 000 druhů; některé se hýbou a jiné nikoliv, ale ve všech případech je semenem jejich života Kṛṣṇa. Ve védských písmech stojí, že Brahman neboli Nejvyšší Absolutní Pravda je to, z čeho vše pochází. Kṛṣṇa je Parabrahman, Nejvyšší Duše. Brahman je neosobní a Parabrahman osobní. Bhagavad-gītā uvádí, že neosobní Brahman je zahrnutý v osobním aspektu. Kṛṣṇa je tedy původním zdrojem, kořenem všeho. Tak jako kořen stromu udržuje při životě celý strom, Kṛṣṇa, který je původním kořenem všeho, udržuje vše v tomto hmotném projevu. To je doloženo v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Pán je nejpřednější věčný mezi všemi věčnými. Mezi všemi živými bytostmi je svrchovanou živou bytostí a sám udržuje veškerý život. Nic nelze dělat bez inteligence a Kṛṣṇa také říká, že je podstatou veškeré inteligence. Není-li živá bytost inteligentní, pak Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, neporozumí.

« Previous Next »