No edit permissions for Croatian

STIH 10

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham


bījam – sjeme; mām – Ja; sarva-bhūtānām – svih živih bića; viddhi – znaj; pārtha – o Pṛthin sine; sanātanam – izvorno, vječno; buddhiḥ – inteligencija; buddhi-matām – inteligentnih; asmi – Ja sam; tejaḥ – moć; tejasvinām – moćnih; aham – Ja sam.


O Pṛthin sine, znaj da sam izvorno sjeme sveg postojanja, inteligencija inteligentnih i moć svih moćnika.


SMISAO: Bījam znači sjeme; Kṛṣṇa je sjeme svega. Postoje razna živa bića, pokretna i nepokretna. Ptice, zvjeri, ljudi i mnoga druga živa stvorenja pokretna su živa bića, a drveće i biljke nepokretna – ne mogu se kretati, već samo stajati. Svako biće ima jedan od 8 400 000 oblika života; neka su od njih pokretna, a neka nepokretna. U svakom slučaju sjeme je njihova života Kṛṣṇa. Prema vedskim spisima Vrhovna Apsolutna Istina (Brahman) Onaj je iz koga sve emanira. Kṛṣṇa je Parabrahman, Vrhovni Duh. Parabrahman je osoba, a Brahman nije. Neosobni Brahman počiva na osobnom vidu – to je rečeno u Bhagavad-gīti. Prema tome, Kṛṣṇa je prvobitni izvor svega. On je korijen. Kao što korijen drveta održava čitavo drvo, tako Kṛṣṇa, izvorni korijen svega, održava sve u materijalnom svijetu. To je potvrđeno u vedskoj književnosti (Kaṭha Upaniṣada 2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān


On je vrhovno vječno biće među svim vječnima. On je najviše od svih živih bića i sam održava sav život. Bez inteligencije ne možemo ništa učiniti, a Kṛṣṇa kaže da je korijen sve inteligencije. Onaj tko nije inteligentan ne može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu, Kṛṣṇu.

« Previous Next »