No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 10

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — seemet; mām — Mind; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; viddhi — püüa mõista; pārtha — oo, Pṛthā poeg; sanātanam — algset, igavest; buddhiḥ — arukus; buddhi-matām — arukate; asmi — Mina olen; tejaḥ — vaprus; tejasvinām — tugevate; aham — Mina olen.

Oo, Pṛthā poeg, tea, et Mina olen kõige eksisteeriva algne seeme. Mina olen arukate arukus ja tugevate vaprus.

Bījam tähendab seeme. Kṛṣṇa on kõige seeme. Eksisteerib suur hulk erinevaid liikuvaid ja liikumatuid elusolendeid. Linnud, loomad, inimesed ja mitmed teised olevused on liikuvad elusolendid; puud, taimed on aga paigalseisvad – nad ei saa liikuda, vaid peavad seisma ühes kohas. Kokku eksisteerib 8 400 000 liiki elusolendeid, ning mõned neist on võimelised liikuma, mõned mitte. Nendele kõikidele elu andev seeme on aga alati Kṛṣṇa. Vedakirjanduses öeldakse, et Brahman ehk Kõrgeim Absoluutne Tõde on see, millest kõik lähtub. Kṛṣṇa on Parabrahman, Kõrgeim Hing. Brahman on impersonaalne ja Parabrahman personaalne. „Bhagavad-gītās" selgitatakse, et impersonaalne Brahman lähtub Kṛṣṇa personaalsest aspektist. Seega on algselt kõige lätteks Kṛṣṇa. Tema on kõige juur. Ning nii nagu puu juur hoiab alal kogu puud, hoiab Kṛṣṇa, olles kõige algne juur, alal seda materiaalset avaldumist. Ka seda kinnitatakse vedakirjanduses („Kaṭha Upaniṣad" 2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Tema on esimene isiksus kõikide igaveste elusolendite hulgas. Tema on kõikide elusolendite hulgas kõrgeim elusolend ning üksnes Tema hoiab alal kogu elu. Ilma arukuseta pole võimalik toimida ning Kṛṣṇa ütleb, et Tema on ka kogu arukuse juur. Olemata arukas, ei saa inimene mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust, Kṛṣṇat.

« Previous Next »