No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 10

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — semeno; mām — Ja; sarva-bhūtānām — všetkých bytostí; viddhi — snaž sa pochopiť; pārtha — ó, syn Pṛthy; sanātanam — pôvodný, večný; buddhiḥ — inteligencia; buddhi-matām — inteligentných; asmi — som; tejaḥ — statočnosť; tejasvinām — statočný; aham — som.

Ó, syn Pṛthy, vedz, že som pôvodným semienkom všetkého bytia, inteligenciou inteligentných a statočnosťou statočných.

Bījam znamená semeno; Kṛṣṇa je zárodkom všetkého. Živé bytosti sa môžu rozdeliť na pohybujúce sa a nehybné. Zvieratá, ľudia a mnohé iné živé tvory patria do prvej skupiny, zatiaľ čo stromy a rastliny patria k bytostiam, ktoré sa pohybovať nemôžu. Medzi 8 400 000 existujúcich životných druhov patria všetky pohyblivé i nehybné bytosti a Kṛṣṇa je zárodkom života vo všetkých. Vedske písma potvrdzujú, že všetko pochádza z Najvyššej Absolútnej Pravdy. Kṛṣṇa je Parabrahman, Najvyšší Brahman. Brahman je neosobný aspekt, zatiaľ čo Parabrahman je osobný a zahŕňa i neosobný Brahman. To je učenie Bhagavad-gīty. Preto je Kṛṣṇa pôvodnou príčinou celého bytia. On je koreňom. Tak ako koreň dodáva živiny celému stromu, tak aj Kṛṣṇa, pôvodný koreň všetkého, živí celú túto hmotnú manifestáciu. Potvrdzujú to aj vedske písma (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Śrī Kṛṣṇa je najprednejšia večná živá bytosť medzi ostatnými večnými a sám je udržiavateľom všetkého života. Bez inteligencie, nemôžeme nič urobiť a Kṛṣṇa hovorí, že On je pôvodom všetkej inteligencie. Ak človek nie je inteligentný, nemôže nikdy pochopiť Kṛṣṇu, Najvyššiu Božskú Osobnosť.

« Previous Next »