No edit permissions for Čeština

TEXT 29

jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam

jarā — od stáří; maraṇa — a smrti; mokṣāya — za účelem osvobození; mām — u Mne; āśritya — přijímající útočiště; yatanti — usilují; ye — všichni ti, kdo; te — oni; brahma — Brahman; tat — skutečně to; viduḥ — vědí; kṛtsnam — všechno; adhyātmam — transcendentální; karma — činnosti; ca — také; akhilam — naprosto.

Inteligentní osoby, jež usilují o osvobození z područí stáří a smrti, se v oddané službě uchylují ke Mně. Jsou skutečně Brahman, protože vědí naprosto vše o transcendentálních činnostech.

Zrození, smrt, stáří a nemoci sice postihují hmotné tělo, ale nikoliv tělo duchovní. To se nerodí, neumírá, nestárne ani není nemocné; platí tedy, že ten, kdo ho získá a stane se jedním ze společníků Nejvyšší Osobnosti Božství, zaměstnaným věčnou oddanou službou, je skutečně osvobozený. Ahaṁ brahmāsmi — “Jsem duchovní povahy.” Je třeba pochopit, že jsme Brahman, duše. Z právě čtené sloky vyplývá, že toto pojetí Brahmanu je také v oddané službě. Čistí oddaní se nacházejí v transcendentálním postavení na úrovni Brahmanu a vědí vše o transcendentálních činnostech.

Čtyři druhy nečistých oddaných, kteří začnou prokazovat transcendentální službu Pánu, dosáhnou svých cílů, a když nabydou úplného vědomí Kṛṣṇy, mohou se skutečně těšit Jeho duchovní společnosti. Toho lze docílit Kṛṣṇovou milostí. Uctívatelé polobohů se však nikdy k Nejvyššímu Pánu na Jeho svrchovanou planetu nedostávají. Dokonce ani ty méně inteligentní osoby, jež poznaly Brahman, nemohou dosáhnout Kṛṣṇovy svrchované planety zvané Goloka Vṛndāvana. Jedině ti, kdo jednají s vědomím Kṛṣṇy (mām āśritya), mohou být právem nazýváni Brahman, protože se snaží dospět na Kṛṣṇovu planetu. Nemají o Kṛṣṇovi žádné nejasnosti, a tak jsou opravdu Brahman.

Ti, kdo uctívají Pánovu podobu (arcā) či o Pánovi meditují, aby se vysvobodili z pout hmoty, Jeho milostí také vědí, co je Brahman, adhibhūta a tak dále. V následující kapitole to bude vyloženo Jím samotným.

« Previous Next »