No edit permissions for Croatian

STIH 29

jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam


jarā – od starosti; maraṇa – i smrti; mokṣāya – radi oslobođenja; mām – u Meni; āśritya – prihvaćajući okrilje; yatanti – nastoje; ye – svi koji; te – takve osobe; brahma – Brahman; tat – istinski; viduḥ – znaju; kṛtsnam – sve; adhyātmam – transcendentalne; karma – djelatnosti; ca – također; akhilam – potpuno.


Inteligentne osobe koje nastoje dostići oslobođenje od starosti i smrti prihvaćaju Moje okrilje predano služeći. One su istinski Brahman jer znaju sve o transcendentalnim djelatnostima.


SMISAO: Rođenje, smrt, starost i bolesti utječu na materijalno tijelo, ali ne i na duhovno tijelo. Duhovno se tijelo ne rađa, ne umire, ne stari i ne obolijeva. Stoga je onaj tko dobije duhovno tijelo i vječno predano služi Svevišnjega Gospodina kao Njegov pratilac vječno oslobođen. Ahaṁ brahmāsmi: ja sam duh. Rečeno je da živo biće treba spoznati da je Brahman, duhovna duša. Takvo shvaćanje života prisutno je i u predanom služenju, kao što je opisano u ovom stihu. Čisti su bhakte transcendentalno utemeljeni na razini Brahmana i znaju sve o transcendentalnim djelatnostima.


Četiri vrste nečistih bhakta koji transcendentalno služe Gospodina dostižu svoje ciljeve i kada milošću Svevišnjega Gospodina postanu potpuno svjesni Kṛṣṇe, istinski uživaju u duhovnom druženju sa Svevišnjim Gospodinom. Ali obožavatelji polubogova nikada ne dostižu Svevišnjega Gospodina na Njegovom vrhovnom planetu. Čak ni manje inteligentne osobe koje su spoznale Brahman ne mogu dostići Kṛṣṇin vrhovni planet poznat kao Goloka Vṛndāvana. Samo se osobe koje djeluju u svjesnosti Kṛṣṇe (mām āśritya) mogu s pravom nazivati Brahmanom, jer nastoje dostići Kṛṣṇin planet. Takve osobe ne sumnjaju u Kṛṣṇu i zato su istinski Brahman.


Oni koji obožavaju Gospodinov arcā oblik ili meditiraju na Gospodina kako bi dostigli oslobođenje od materijalnog ropstva Gospodinovom milošću također znaju smisao Brahmana, adhibhūte itd. Gospodin će to objasniti u idućem poglavlju.

« Previous Next »