No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 29

jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam

jarā — od staroby; maraṇa — a smrti; mokṣāya — za účelom vyslobodenia; mām — ku Mne; āśritya — sa uchýlia; yatanti — usilujúci; ye — všetci, ktorí; te — oni; brahma — Brahman; tat — takisto; viduḥ — poznajú; kṛtsnam — všetko; adhyātmam — transcendentálne; karma — činy; ca — a; akhilam — úplne.

Inteligentní ľudia, ktorí sa snažia vyslobodiť zo staroby a smrti, sa prostredníctvom oddanej služby uchyľujú ku Mne. Sú vskutku Brahmanom, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch.

Narodenie, choroby, staroba a smrť sa týkajú iba hmotného tela, nie tela duchovného. Pre duchovné telo žiadne narodenie, choroby, staroby či smrť nejestvujú. Preto ten, kto oddane slúži Kṛṣṇovi, dostane duchovné telo, stane sa jedným z Jeho spoločníkov a dosiahne tak skutočné oslobodenie. Ahaṁ brahmāsmi — som duchovná podstata. Písma učia, že človek musí pochopiť, že je Brahman — duša. V tomto verši je vysvetlené, že toto poňatie je zahrnuté v bhakti-yoge, oddanej službe. Čistí oddaní sa nachádzajú na transcendentálnej úrovni Brahmanu, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch.

Ako už bolo povedané, štyri druhy oddaných sa zapoja do oddanej služby Pánovi s rôznymi úmyslami a dosiahnu vytúženého cieľa. Len čo sa stanú plne si vedomými Kṛṣṇu, môžu sa tešiť z Kṛṣṇovej spoločnosti vďaka Jeho milosti. No tí, ktorí uctievajú polobohov, sa nikdy nedostanú na planétu Najvyššieho Pána. Ani menej inteligentné osoby, ktoré zrealizovali neosobný Brahman, nedosiahnu Goloku Vṛndāvan, Kṛṣṇovu najvyššiu planétu. Len tí, ktorí sa uchyľujú ku Kṛṣṇovi (mām āśritya) a slúžia Mu, môžu byť právom nazývaní Brahmanom, lebo nemajú žiadne pochybnosti o Kṛṣṇovej zvrchovanosti a naozaj usilujú o dosiahnutie Jeho planéty.

Tí, ktorí uctievajú Kṛṣṇu v Jeho zdanlivej hmotnej podobe arcā alebo o Pánovi meditujú, aby sa vymanili z hmotného otroctva, poznajú vďaka Pánovej milosti zmysel slov Brahman, adhibhūta a tak ďalej, čo Kṛṣṇa vysvetlí v ďalšej kapitole.

« Previous Next »