No edit permissions for Dansk

TEXT 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

mahā-ṛṣīṇām — blandt de store vismænd; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Jeg er; girām — af lydvibrationer; asmi — Jeg er; ekam akṣaram — praṇava (oṁ); yajñānām — af offerhandlinger; japa-yajñaḥ — recitation; asmi — Jeg er; sthāvarāṇām — af ubevægelige ting; himālayaḥ — Himālaya-bjergene.

Blandt de store vismænd er Jeg Bhṛgu, og af lydvibrationer er Jeg det transcendentale oṁ. Af offerhandlinger er Jeg recitationen af de hellige navne [japa], og af ubevægelige ting er Jeg Himālaya.

FORKLARING: Brahmā, der er det første levende væsen i universet, skabte flere sønner, der skulle udbrede forskellige livsarter. Blandt alle disse sønner er Bhṛgu den mest kraftfulde vismand. Blandt alle transcendentale lyde repræsenterer oṁ eller oṁkāra Kṛṣṇa. Af alle offerhandlinger er recitationen af Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare den reneste repræsentation af Kṛṣṇa. Nogle gange bliver dyreofre anbefalet, men i ofringen af Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa kommer vold aldrig på tale. Det er den enkleste og reneste offerhandling. Alt, der findes af ædle og ophøjede ting i verden, er en repræsentation af Kṛṣṇa. Derfor repræsenterer Himālaya, verdens største bjerge, Ham også. Bjerget Meru blev nævnt i et af de tidligere vers, men Meru er sommetider bevægeligt, hvorimod Himālaya-bjergene aldrig bevæger sig. Derfor er Himālaya større end Meru.

« Previous Next »