No edit permissions for Slovenian

VERZ 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ


mahā-ṛṣīṇām – med velikimi modreci; bhṛguḥ – Bhṛgu; aham – Jaz; girām – med zvoki; asmi – sem; ekam akṣaram – praṇava; yajñānām – med žrtvovanji; japa-yajñaḥ – recitiranje svetih imen; asmi – sem; sthāvarāṇām – med negibnimi stvarmi; himālayaḥ – Himalaja.


Med velikimi modreci sem Bhṛgu, med zvoki pa sem transcendentalni oṁ. Med žrtvovanji sem recitiranje svetih imen [japa], med negibnimi stvarmi pa Himalaja.


Brahmā, prvo živo bitje v univerzumu, je ustvaril več sinov, da bi ti ustvarili različne življenjske vrste. Eden od teh sinov je Bhṛgu, ki je največji modrec. Med transcendentalnimi zvoki predstavlja Kṛṣṇo oṁ (oṁkāra), med žrtvovanji pa recitiranje mantre Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, ki je najčistejše od vseh žrtvovanj. V Vedah je na nekaj mestih priporočeno žrtvovanje živali, pri žrtvovanju v obliki petja mantre Hare Kṛṣṇa pa je vsakršno nasilje izključeno. To žrtvovanje je najpreprostejše in najčistejše. Vse veličastno na svetu predstavlja Kṛṣṇo. Himalaja, najvišje gorovje sveta, zato prav tako predstavlja Njega. V enem od predhodnih verzov je bila omenjena gora Meru. Ta se včasih premika, Himalaja pa je zmeraj na enem mestu, zato presega Meru.

« Previous Next »