No edit permissions for Lithuanian

TEXT 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

mahā-ṛṣīṇām — iš didžių išminčių; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Aš esu; girām — iš garso virpesių; asmi — Aš esu; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — iš aukų atnašavimų; japa-yajñaḥ — kartojimas; asmi — Aš esu; sthāvarāṇām — iš nejudamų kūnų; himālayaḥ — Himālayų kalnai.

Iš didžių išminčių Aš – Bhṛgu, iš garso virpesių – transcendentinis oṁ. Iš aukų atnašavimų Aš – šventųjų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų – Himālayai.

KOMENTARAS: Pirma gyvoji visatos būtybė Brahmā sukūrė kelis sūnus įvairioms gyvybės rūšims gausinti. Bhṛgu tarp šių sūnų – didžiausias išminčius. Iš visų transcendentinių garso virpesių Kṛṣṇai atstovauja oṁ (oṁkāra). Iš visų aukų atnašavimų kartojimas: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – tyriausia Kṛṣṇos reprezentacija. Kartais patariama aukoti gyvulius, o štai „Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa“ aukoje smurto nėra. Šis metodas pats paprasčiausias ir tyriausias. Visa, ką pasauliai turi iškilnaus, yra Kṛṣṇos reprezentacija. Todėl ir didžiausi pasaulio kalnai Himālayai atstovauja Kṛṣṇai. Ankstesnis posmas minėjo kalną Meru, tačiau Meru kartais juda, o Himālayai – niekada. Taigi Himālayai pranoksta Meru.

« Previous Next »