No edit permissions for Croatian

STIH 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ


mahā-ṛṣīṇām – među velikim mudracima; bhṛguḥ – Bhṛgu; aham – Ja sam; girām – među vibracijama; asmi – Ja sam; ekam akṣaram – praṇavayajñānām – među žrtvovanjima; japa-yajñaḥ – mantranje; asmi – Ja sam; sthāvarāṇām – među nepokretnim stvarima; himālayaḥ – planine Himalaje.


Među velikim mudracima sam Bhṛgu, među vibracijama transcendentalni oṁ, među žrtvovanjima mantranje svetih imena [japa], a među nepokretnim stvarima Himalaje.


SMISAO: Brahmā, prvo živo stvorenje u svemiru, stvorio je nekolicinu sinova radi razmnožavanja različitih životnih vrsta. Među tim sinovima Bhṛgu je najmoćniji mudrac. Među svim transcendentalnim vibracijama oṁ (oṁkāra) predstavlja Kṛṣṇu. Među svim žrtvovanjima mantranje Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare najčišće je očitovanje Kṛṣṇe. Ponekad se preporučuju žrtvovanja u kojima se žrtvuju životinje, ali u mantranju Hare Kṛṣṇa mantre nema ni govora o nasilju. Ono je najjednostavnije i najčišće. Sve što je uzvišeno u svijetu predstavlja Kṛṣṇu. Zato Himalaje, kao najviše planine na svijetu, također predstavljaju Kṛṣṇu. U prethodnom je stihu spomenuta planina Meru, ali Meru se ponekad pokreće, dok se Himalaje nikada ne pokreću. Zato su Himalaje veće od planine Meru.

« Previous Next »