No edit permissions for Polish

TEKST 25

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

mahā-ṛṣīṇām – pomiędzy wielkimi mędrcami; bhṛguḥ – Bhṛgu; aham – Ja jestem; girām – z wibracji; asmi – Ja jestem; ekam akṣaram – praṇava; yajñānām – z ofiar; japa-yajñaḥ – intonowanie; asmi – Ja jestem; sthāvarāṇām – spośród rzeczy nieruchomych; himālayaḥ – góry Himālaje.


Spośród wielkich mędrców, Ja jestem Bhṛgu; spośród wibracji – transcendentalnym oṁ. Z ofiar, Ja jestem intonowaniem świętych imion [japa], a wśród rzeczy nieruchomych – Himālajami jestem.


ZNACZENIE:
 
Brahmā, pierwsza żywa istota w tym wszechświecie, stworzył kilku synów w celu rozmnożenia różnego rodzaju gatunków. Spośród jego synów, Bhṛgu jest najpotężniejszym mędrcem. Spośród wszystkich transcendentalnych wibracji, oṁ (oṁ-kāra) reprezentuje Kṛṣṇę, a spośród wszystkich ofiar, intonowanie Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare jest najczystszą reprezentacją Kṛṣṇy. Czasami polecane są ofiary ze zwierząt, ale w ofierze Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa – nie ma mowy o przemocy. Jest to ofiara najprostsza i najbardziej czysta. Cokolwiek jest wzniosłego w tym świecie, to jest reprezentacją Kṛṣṇy. Dlatego Himālaje, najwyższe góry na świecie, również Go reprezentują. W poprzednim wersecie wspomniana została góra Meru, ale Meru jest czasami ruchoma, podczas gdy Himālaje są zawsze nieruchome. A więc Himālaje są większe od Meru.

« Previous Next »