No edit permissions for Dansk

TEXT 38

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

daṇḍaḥ — straf; damayatām — af alle undertrykkende midler; asmi — Jeg er; nītiḥ — moral; asmi — Jeg er; jigīṣatām — blandt dem, der søger sejr; maunam — tavshed; ca — og; eva — også; asmi — Jeg er; guhyānām — af hemmeligheder; jñānam — viden; jñāna-vatām — de vises; aham — Jeg er.

Af alle midler til at undertrykke lovløshed er Jeg straffen, og blandt alle dem, der søger sejr, er Jeg moral. Blandt hemmelige ting er Jeg tavshed, og blandt de vise er Jeg visdommen.

FORKLARING: Der er mange måder, man kan undertrykke lovløshed på, blandt hvilke de vigtigste er dem, der slår skurkene ned. Når skurke bliver straffet, repræsenterer det afstraffende middel Kṛṣṇa. Blandt dem, der søger sejr inden for en bestemt aktivitet eller et bestemt område, er moral det mest sejrrige element. Blandt hemmelige forehavender som at lytte, tænke og meditere er tavshed særdeles vigtig, for gennem tavshed kan man hurtigt gøre fremskridt. Den vise er den, der kan skelne mellem ånd og materie eller mellem Guds højere og lavere naturer. En sådan kundskab er Kṛṣṇa Selv.

« Previous Next »