No edit permissions for Slovenian

VERZ 38

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham


daṇḍaḥ – kazen; damayatām – med sredstvi za pokoravanje; asmi – sem; nītiḥ – moralnost; asmi – sem; jigīṣatām – tistih, ki si prizadevajo za zmago; maunam – molk; ca – in; eva – tudi; asmi – sem; guhyānām – skrivnostnega; jñānam – znanje; jñāna-vatām – modrih; aham – Jaz.


Med sredstvi za zatiranje nezakonitosti sem kazen, in moralnost tistih sem, ki si prizadevajo za zmago. Molk skrivnostnega sem in modrost modrih.


Najpomembnejša med mnogimi sredstvi za pokoravanje so tista, ki onemogočijo prestopništvo. Kazen, ki doleti prestopnike, predstavlja Kṛṣṇo. Glavna lastnost, potrebna za zmago na katerem koli področju, je moralnost. Pri zaupnih dejavnostih, kot so poslušanje, razmišljanje in meditiranje, pa je najpomembnejši molk, saj omogoča zelo hitro duhovno napredovanje. Moder je, kdor pozna razliko med materijo in duhom, med višjo in nižjo naravo Boga. Takšno znanje je sam Kṛṣṇa.

« Previous Next »